Pierwsza w Toruniu łąka kwietna powstała przy ul. św. Józefa- dzięki mieszkańcom!

Box2 Wiadomości
Fot. Łukasz Piecyk

W pobliżu przyszłego skrzyżowania ulicy Długiej i Św. Józefa właśnie zakończono prace nad projektem z budżetu partycypacyjnego pt. “Rewitalizacja skweru przy ul. św. Józefa”. Za 120 tysięcy złotych powstała oaza dla ludzi i motyli.

-Projekt zakłada zaangażowanie architekta krajobrazu, który przygotuje projekt organizacji terenu odpowiadający istotnym potrzebom mieszkańców – czytamy w opisie projektu. -W tym silnie zabudowanym obszarze brak dobrze utrzymanych i posiadających odpowiednią infrastrukturę (ławki, kosze na śmieci i odchody zwierząt) skwerów w najbliższym otoczeniu bloków. Utrudnia to osobom starszym zamieszkującym na tym obszarze ich wykorzystanie, skutkuje także problemem z utrzymaniem czystości. Projekt ma przywrócić teren mieszkańcom poprzez optymalizację przestrzeni i uwzględnienie ich potrzeb.

Chwilowo całość nie wygląda kwitnąco – w końcu mamy zimę i widać przede wszystkim ścieżki, ławki i szpaler nowych jarzębin. Już wkrótce jednak mogą zakwitnąć ciemierniki, które stanowią jedne z nielicznych bylin kwitnących zimą. Wszystkie nasadzenia stanowić mają uzupełnienie istniejących, jak również być żywicielami dla motyli i innych zapylaczy. Ucieszą się również ptaki takie jak droździki i kwiczoły, dla których ustawiono karmnik i posadzono jarzębiny. Do tej pory w tym miejscu znajdowały się chwasty po pas.

Niestety, nie wygląda na to, że magistrat ruszy do tworzenia takich osiedlowych skwerków z własnej inicjatywy w ciągu nadchodzącego 2020 roku. Ostateczny projekt budżetu miasta nie zakłada żadnych nowych inwestycji w zieleń poza tymi z budżetu obywatelskiego. Dzięki naciskom m. in. Bartosza Szymanskiego z KO zwiększono kwotę przeznaczoną na zieleń w całym mieście o około 170 tys. zł. Tyle mają kosztować prace nad koncepcjami pilotażu zielonych ścian, ogrodów deszczowych i parków kieszonkowych, z których nie zostaną sfinansowane ani nowe nasadzenia, ani tym bardziej całe realizacje poza nasadzeniami wzdłuż ul. Polnej od Ugorów do ul. Grudziądzkiej. Jest to zwiększenie kwoty na tereny zieleni proponowanej przez prezydenta o… 9%, co radny Gulewski z KO przedstawiał w kategorii zwycięstwa klubu podczas wczorajszej sesji.

Tagged

2 thoughts on “Pierwsza w Toruniu łąka kwietna powstała przy ul. św. Józefa- dzięki mieszkańcom!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *