Pojawiły się pierwsze fundamenty pod parkingi Park&Ride

Box2 Wiadomości
fot. MZD w Toruniu

Roboty rozbiórkowe i ziemne, usuwanie kolizji teletechnicznych i pierwsze fundamenty – to dzieje się obecnie na budowie dwóch parkingów Park&Ride, które powstają przy ul. Dziewulskiego i Olimpijskiej. Inwestycja potrwa do końca marca 2023 roku.

Na budowie parkingu przy ul. Dziewulskiego wykonawca rozebrał starą nawierzchnię i dwa niewielkie budynki, które kolidowały z nowym parkingiem. Przystąpiono do usuwania kolizji energetycznych i teletechnicznych. Wykonano szereg prac ziemnych oraz wykonano pierwsze fundamenty, które będą stanowiły podpory pod słupy układu nośnego obiektu. Równolegle rozpoczęła się budowa kanalizacji deszczowej. Niedługo pojawią się dźwigi, które mają pomóc w montażu konstrukcji obiektu.

Natomiast przy ul. Olimpijskiej wykonawca prowadzi roboty ziemne i wykonuje wykopy pod przyszłe fundamenty. Rozpoczęło się zbrojenie i szalowanie ścian klatek schodowych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.