Polityka parkingowa w Toruniu. Strefy płatnego parkowania zostaną poszerzone?

Box1 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Przepełnienie parkingów na starówce i zatłoczenie komunikacyjne to problemy, na które od lat zwracają uwagę mieszkańcy Torunia. Włodarze postanowili je rozwiązać. Na swój sposób. Torunianie mogą ocenić zaproponowane rozwiązania, wypełniając krótką ankietę i biorąc w ten sposób udział w konsultacjach społecznych.

Gmina miasta Toruń jest w trakcie opracowywania polityki parkingowej dla miasta na lata 2020-2025 z perspektywą do 2030 r. Celem podejmowanych na tym polu działań jest przede wszystkim rozwiązanie problemu przepełnionych parkingów na starówce i wokół niej. Wprowadzenie w życie założeń projektu ma nie tylko zniwelować zatłoczenie komunikacyjne, ale także poprawić bezpieczeństwo ruchu. W chwili obecnej napełnienie parkingów w obszarze staromiejskim często przekracza 120 proc. Kierowcy krążą wokół starówki, szukając wolnego miejsca, co znacząco obniża komfort (i bezpieczeństwo) pieszych. Centrum jest zakorkowane, a osoby mieszkające na starówce nie mają szans zaparkować auta w pobliżu swojego mieszkania.

Rozwiązaniem, zaproponowanym przez miasto jest dalsze rozszerzanie stref płatnego parkowania. Obowiązek opłaty ma, zdaniem ekspertów, zwiększyć rotacyjność parkujących aut zgodnie z zasadą, że im więcej płacimy, tym krócej parkujemy.

Plany zakładają:

  1. Wprowadzenie Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, która obejmie znaczną część obecnie istniejącej Podstrefy A.
  2. Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania A, obejmującej pozostałe fragmenty obecnej Podstrefy A (niewchodzące do Strefy Śródmiejskiej) oraz część obecnej Podstrefy B.
  3. Wprowadzenie Strefy Płatnego Parkowania B, która obejmie pozostałe fragmenty obecnie istniejącej Podstrefy B oraz dodatkowo ul. gen. Skrzyńskiego.
  4. Rozwój systemu o Strefę Płatnego Parkowania C oraz Strefę Płatnego Parkowania D, które obejmą jeszcze szerszy pierścień wokół starówki.

Autorzy opracowania przygotowali specjalną mapę, na której widać zasięg poszczególnych stref parkowania w odniesieniu do już istniejących podstref A oraz B.

Pozostaje pytanie, czy mieszkańcy poprą ideę dalszego rozszerzania stref płatnego parkowania w Toruniu? Rozważane są poza tym opcje zwiększenia opłat za parkowanie na starówce i wprowadzenie takich opłat także w weekendy. W dalszym ciągu dyskutowane są również pomysły budowy parkingów Park&Ride na obrzeżach miasta.

Mieszkańcy mogą wyrazić swoją opinię na temat proponowanych zmian, wypełniając krótką ankietę on-line.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *