Polska 2050: apelujemy o sprawiedliwy podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Dziś w Toruniu odbyła się konferencja kujawsko-pomorskiego oddziału ruchu Polska 2050, poświęcona kwestii środków przekazywanych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Wzięli w niej udział wójt gminy Płużnica Marcin Skonieczka, pełnomocnik polityczny ds. struktur partyjnych w województwie kujawsko-pomorskim Michał Koniuch, lider Polski 2050 w regionie Radosław Rataj oraz lider powiatu świeckiego w stowarzyszeniu Leszek Naskrentzki.

Wójt Skonieczka przypomniał, że na początku tego roku premier Mateusz Morawiecki obiecywał pomoc tym gminom, które ucierpiały w wyniku likwidacji PGR-ów.

REKLAMA

Po raz kolejny były to obietnice bez pokrycia, gdyż dofinansowanie otrzymało zaledwie sześćset wniosków, czyli co trzecia miejscowość, w której był PGR. Ponadto, podział ten dokonany został w sposób uznaniowy i nietransparentny, o czym świadczy choćby brak informacji o wartości uzyskanych punktów poszczególnych gmin biorących udział w postępowaniu – zaznaczył Skonieczka.

Michał Koniuch zaprezentował dane dotyczące dotychczasowej dystrybucji środków z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19:

Na lokalne inwestycje rząd przeznaczył do tej pory 12 mld zł z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Zasilające go środki pochodzą z obligacji emitowanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, które podatnicy będą musieli wykupić za 5 do 10 lat. W przyszłości to my obywatele będziemy to solidarnie spłacali, więc pieniądze te powinny być rozdzielone równomiernie pomiędzy wszystkie samorządy w Polsce. Niestety partia rządząca, która w nazwie ma słowo »sprawiedliwość«, stworzyła najbardziej niesprawiedliwy mechanizm podziału publicznych środków w historii polskiej samorządności.

Dodano również, że również trzeci nabór wniosków, mimo protestów środowisk samorządowych, również zakończył się przyznaniem środków z klucza politycznego, a nie na podstawie kryteriów merytorycznych.

Leszek Naskrentzki wspomniał o znaczeniu PGR-ów, ich roli społecznej i ekonomicznej. Przywołał ich dawne funkcjonowanie, łączące lokalne społeczności wiejskie w licznych aktywnościach, takich jak kluby rolnika czy drużyny sportowe. Podkreślał, iż zmiany systemowe przełomu lat 80. i 90. dla mieszkańców wsi okazały się ogromnym szokiem. Zaznaczył jednocześnie, iż mieszkańcy dawnych PGR-ów poradzili sobie z tymi trudnościami i tym bardziej powinni teraz zostać docenieni odpowiednim wsparciem ze strony rządu.

Ruch Polska 2050 zaapelował do rządu o uczciwy i transparentny podział środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych pomiędzy wszystkie gminy, w których działały PGR-y oraz o jasne i sprawiedliwe kryteria ich podziału, pozbawione konotacji politycznych.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *