Ponad milion złotych dla UMK na wymianę stypendialną

Box2 Wiadomości
Fot. archiwum

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymał prawie 1,2 mln zł z Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej na realizację projektu „PROM – Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej”. 

Uniwersytecki projekt stanowi kontynuację działań podjętych w I edycji PROM. Ich celem jest dalszy rozwój umiędzynarodowienia uczelni i podniesienie jakości kształcenia na studiach III stopnia.

– Program sfinansuje stypendia na wyjazdy 50 osób z wydziałów tworzących Szkołę Doktorską Nauk Ścisłych i Przyrodniczych oraz przyjazdy 50 doktorantów i naukowców z zagranicy – informują przedstawiciele UMK.

Wsparciem finansowym objętych zostanie 92 doktorantów i 8 pracowników naukowych.

Beneficjenci projektu, wyłonieni w drodze konkursu, zostaną objęci wsparciem w ramach następujących działań: 

  • staże (3 -, 4-tygodniowe) dla 30 doktorantów z UMK i 12 doktorantów z zagranicy;
  • szkoły letnie (na Wydziale Fizyki Astronomii i Informatyki Stosowanej oraz Wydziale Nauk o Ziemi) dla 17 doktorantów oraz 5 wykładowców z zagranicy;
  • aktywny udział w konferencjach zagranicznych 20 doktorantów z UMK i 13 doktorantów z zagranicy oraz 3 wykładowców z zagranicy.

Koordynatorem merytorycznym projektu będzie dr Łukasz Pepłowski z Wydziału Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *