Porozumienie w sprawie MOF podpisane. Samorządowcy spotkali się w Toruniu

Box2 Wiadomości
fot. UMT

Łącznie 36 jednostek samorządowych wchodzić będzie w skład Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia. Dziś rano w CKK Jordanki przedstawiciele przyszłego toruńskiego MOF podpisali porozumienie o współpracy. Porozumienie ma być podstawą pod wykorzystanie unijnych funduszy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

– Szukamy nowego rozwiązania na nowe czasy, na dobrą przyszłość. Rozwiązania wywodzącego się z zamysłu terytorialnego, ale tak naprawdę z naszego przekonania, że jesteśmy razem. Potrafimy i chcemy tworzyć wartości dla mieszkanek i mieszkańców tych gmin, powiatów, w których jesteśmy liderami. Chcemy tworzyć wartości, które pozostaną dla nich na zawsze – mówił przed złożeniem podpisu na porozumieniu prezydent Torunia Michał Zaleski.

W skład MOF wchodzić będą 4 powiaty i 32 gminy, znajdujące się na ich terenie. To powiaty toruński, aleksandrowski, chełmiński i golubsko-dobrzyński, a także miasto Toruń. Łącznie 36 jednostek samorządowych, które będą współpracować i przygotowywać wspólne projekty.

– Tworzymy zupełnie coś nowego, ale na bazie wartości, które do tej pory były już znane i doceniane. Nie trzeba przypominać, że łączy nas bardzo solidne dziedzictwo kulturowe i historyczne – mówił prezydent Torunia.

– Nasza wspólna historia jest bardzo ważna dla zrozumienia tego, czym chcemy być w takich strukturach – dodawał w swoim wystąpieniu marszałek województwa Piotr Całbecki. – Staramy się wspólnie, jako samorząd, spajać ten region. W jedną wspólnotę samorządową, wspólnotę ludzi, którzy mają wspólną tożsamość, cele, ambicje. Uważam, że po 22 latach funkcjonowania naszego regionu, udało się, chyba już na trwałe, zbudować wspólnotę.

W jakich obszarach odbywać się będzie współpraca w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Torunia?

– Praktycznie we wszystkich: kultury, edukacji, turystyki, proekologicznej mobilności, ochrony środowiska, klimatu, komunikacji, transportu, sieci tworzących połączenie pomiędzy poszczególnymi jednostkami samorządowymi. Do tego wszystkiego musimy oczywiście najpierw się przygotować – podkreślał Michał Zaleski.

Zanim doczekamy się więc konkretnych projektów, a tym bardziej ich realizacji, sporo pracy czeka urzędników. Jak podkreślił marszałek Piotr Całbecki, duże znaczenie może mieć doświadczenie lokalnych władz, które można przekuć na dobre rozwiązania.

– Państwa dotychczasowe doświadczenie samorządowe jest największym potencjałem w tworzeniu dobrych projektów, które będziemy tworzyć obszarach funkcjonalnych – mówił marszałek. – Transport publiczny nie zna granic, więc trzeba myśleć kategoriami szerszymi niż tylko jedna gmina, miasto, czy nawet województwo.

– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne to jedno z formalnych rozwiązań, pozwalających wspólnocie takiej, jak Obszar Funkcjonalny, utworzyć najpierw struktury, a później programy. Następnie w oparciu o wsparcie finansowe w ramach ZIT je zrealizować – dodawał prezydent Michał Zaleski.

Podział na obszary funkcjonalne ma być podstawą dla wdrażania w województwie funduszy unijnych w perspektywie 2021-2027. Wyznaczone zostały w Strategii Przyspieszenia 2030+, czyli Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego na najbliższą dekadę. W województwie będzie 5 takich obszarów, których punktami centralnymi będą największe miasta regionu.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *