Posłanka Lewicy interweniuje ws. pracowników toruńskiej oświaty

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Prezydent Torunia Michał Zaleski zainicjował renegocjacje układu zbiorowego pracy dla pracowników oświaty, nie będących nauczycielami. Do tej pory ich wynagrodzenia wzrastały sukcesywnie do wzrostu minimalnego wynagrodzenia. Teraz włodarze chcą zmienić te zapisy. Posłanka Paulina Matysiak zwróciła się do prezydenta Torunia z pisemną interwencją.

Ponadzakładowy układ zbiorowy pracy dla pracowników nie będących nauczycielami, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Torunia został zawarty w 2000 r. Dokument uzależnił wysokość wynagrodzeń zasadniczych od najniższego wynagrodzenia, tak aby co roku następował realny wzrost płac dla wszystkich zatrudnionych. Pod koniec czerwca miasto podjęło decyzję o rozpoczęciu renegocjacji układu. Zmiany miałyby odciążyć miejski budżet. Pracownicy toruńskiej oświaty stanowczo protestują wobec jakichkolwiek zmian. Swoje obawy wyrazili na pikiecie we wtorek 7 lipca, zorganizowanej pod Urzędem Miasta Toruń w myśl hasła “za dobrą pracę należy się godna płaca”.

Sytuacja wzbudziła także zaniepokojenie Pauliny Matysiak, posłanki na Sejm RP z ramienia Lewicy Razem. W pisemnej interwencji posłanka pyta, czy prezydent Michał Zaleski podejmie działania w celu rozwiązania problemów finansowych toruńskiej oświaty bez obarczania rosnącymi kosztami grup najsłabiej sytuowanych ekonomicznie.

Czy prezydent Torunia przewiduje działania w celu ustanowienia sprawiedliwego i równego traktowania pracowników z różnych grup zawodowych, zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez gminę miasta Toruń? – pyta posłanka Paulina Matysiak.

Po pikiecie, pracownicy oświatowi spotkali się z przedstawicielami Urzędu Miasta Torunia. Zaproponowane zmiany dotyczą rezygnacji ze stosowania wskaźników procentowych minimalnego wynagrodzenia przy ustalaniu miesięcznej pensji na rzecz wartości kwotowych i ustalenia jednolitych dla wszystkich placówek zasad premiowania i nagradzania pracowników. Związkowcy zadeklarowali, że przeanalizują propozycje władz miasta i prześlą swoje uwagi mailowo do 24 lipca.

Kolejne spotkanie negocjacyjne zaplanowano na 31 lipca.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *