Prawie 1 mln zł na bezdomne zwierzęta. Skorzysta zwłaszcza toruńskie schronisko

Box1 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Toruńscy radni jednogłośnie przyjęli uchwałę w sprawie przyjęcia tegorocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Toruniu. Gmina miasta Toruń przeznaczy na program w 2020 r. 990 tys. zł. Większość z tych pieniędzy popłynie do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.

Najważniejszym założeniem programu jest zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami, realizowane przez toruńskie schronisko, zlokalizowane przy ul. Przybyszewskiego. Pracownicy schroniska nie tylko opiekują się bezdomnymi zwierzętami domowymi, ale też zajmują się ich odławianiem. Na zapewnianie zwierzętom opieki uzyskają w tym roku prawie 548 tys. zł oraz ok. 100 tys. zł na odławianie. Schronisko realizuje swoje zadania w ramach zawartej z gminą miasta Toruń umową oraz we współpracy z organizacjami i fundacjami, które zajmują się ochroną zwierząt.

W schronisku dla zwierząt realizowana jest także obowiązkowa sterylizacja i kastracja zwierząt, na co przeznaczono ponad 116 tys. zł. Schronisko zajmuje się także poszukiwaniem właścicieli dla bezdomnych zwierząt i w tym roku może przeznaczyć na ten cel 56 tys. zł. Schronisko zapewnia też całodobową opiekę weterynaryjną, co pochłonie w tym roku ok. 23 tys. zł. Program zakłada także usypianie ślepych miotów, a także zapewnienie miejsca dla zwierząt gospodarskich w Gospodarstwie Rolnym w Grabowcu.

W ramach programu zaplanowana jest także opieka nad kotami wolnożyjącymi, w tym dokarmianie, sterylizacja kotek, kastracja kocurów i zapewnianie miejsc schronienia. Realizacją tego zadania zajmują się organizacje społeczne, które w tym roku otrzymają na ten cel 145 tys. zł. Organizacje i fundacje opiekują się wolnożyjącymi kotami w ramach otwartych konkursów na wykonanie zadania publicznego, ogłaszanych przez prezydenta Torunia. Warto zaznaczyć, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych, dokarmianiem obejmowane są także ptaki wodne, zimujące w mieście.

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności jest uchwalany co roku i ma zastosowanie do wszystkich zwierząt domowych, ale w szczególności psów i kotów, których skala bezdomności w Toruniu jest największa. W zeszłym roku do schroniska przyjęto 1071 psów i 738 kotów. Udało się uzyskać wysoki stopień adopcji, bo aż 95 proc. dla psów i 85 proc. dla kotów. Wszystkie adoptowane zwierzęta są czipowane.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *