Prezydent odpowiedział Poczcie Polskiej. Wiemy, czy udostępni dane wyborcze

Box2 Polityka Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Prezydent Torunia Michał Zaleski odpowiedział Poczcie Polskiej na wniosek o udostępnienie danych ze spisu wyborców. Ze względu na przepisy o ochronie danych osobowych, dane wyborcze nie zostaną przekazane.

– Informuję, że zarówno ja, jak i Urząd Miasta, którym kieruję, jesteśmy gotowi podejmować działania, w tym także współpracę z podmiotami zewnętrznymi w zakresie organizacji wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w ramach ustanowionych i obowiązujących przepisów związanych z tym doniosłym aktem wyborczym. Jednakże, w obecnym stanie prawnym istnieje poważne zagrożenie, że udostępnienie operatorowi wyznaczonemu tych danych „do realizacji zadań związanych z organizacją wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r.”, w sposób istotny naruszy zasady przetwarzania danych osobowych – napisał prezydent odpowiadając na wniosek Poczty Polskiej.

REKLAMA

Powołał się także na opinię prawną Biura Analiz Sejmowych Kancelarii Sejmu 25 kwietnia, a także opinię prezesa UODO.

– […] w obecnym stanie prawnym, udostępnienie Poczcie danych osobowych wyborców stanowiłoby niezgodne z prawem przetwarzanie tych danych – zaznaczył, powołując się na wymienione wyżej opinie.

– Jednocześnie informuję, że znając obowiązujący stan prawny, w szczególności zapis art. 99 ustawy wiem, że po wejściu w życie obecnie procedowanej ustawy z dnia 6 kwietnia 2020 r. o szczególnych zasadach przeprowadzania wyborów powszechnych Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., będę zobowiązany do przekazania danych opisanych we wniosku Poczty w punktach 1-14 i, co do tego Urząd Miasta Torunia technicznie i organizacyjnie będzie przygotowany – czytamy w prezydenckiej odpowiedzi.

Pełna treść odpowiedzi prezydenta Michała Zaleskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *