Produkcja ciepła dla Torunia z wykorzystaniem geotermii

Box2 Wiadomości
Sieć ciepłownicza PGE Toruń
fot. PGE Toruń

PGE Toruń, spółka należąca do PGE Energia Ciepła z Grupy PGE, podpisała długoterminową umowę
sprzedaży ciepła z Geotermią Toruń. Umowa sprzedaży ciepła wejdzie w życie po uzyskaniu
administracyjnych decyzji. Wykorzystanie czystego ekologicznie ciepła ze źródła geotermalnego do
ogrzewania mieszkańców, to wzrost bezpieczeństwa dostaw ciepła do miasta, szczególnie w części
zachodniej Torunia.

Po budowie nowej elektrociepłowni PGE Toruń i zmianie technologii produkcji energii z węglowej na
gazową, wykorzystanie źródła geotermalnego w systemie ciepłowniczym Torunia będzie kolejnym
przykładem transformacji ciepłownictwa w kierunku produkcji nisko i zeroemisyjnej, który jest obecnie
realizowany przez Grupę PGE.

Jako lider w obszarze wytwarzania ciepła, Grupa PGE chce wykorzystać źródła odnawialne, takie jak
geotermia, do produkcji ekologicznego ciepła dla mieszkańców miasta. Toruń, podobnie jak Szczecin, w którym niedawno zadeklarowaliśmy jako Grupa PGE wykorzystanie geotermii do celów ciepłowniczych, dysponuje dużym potencjałem wód geotermalnych, które stanowią lokalne zasoby czystej, odnawialnej energii. Geotermia w zasobach ciepłowniczych miasta to dywersyfikacja źródeł wytwórczych, a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa dostaw ciepła dla mieszkańców, szczególnie w zachodniej części Torunia – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes zarządu PGE Energia Ciepła.

Ze względu na bezpieczeństwo dostaw ciepła geotermia będzie zasilać w ciepło wyznaczony obszar sieci
ciepłowniczej w zachodniej części miasta.

Zwiększenie udziału OZE w systemie ciepłowniczym ustabilizuje rynek dostaw ciepła w Toruniu w
perspektywie długoterminowej, zgodnie z regulacjami klimatycznymi. Dodatkowo, przyłączenie źródła
geotermalnego do systemu ciepłowniczego pozytywnie wpłynie na hydraulikę pracy sieci ciepłowniczej i możliwości jej rozwoju oraz rynku ciepła w zachodniej części Torunia – mówi Robert Kowalski, prezes
zarządu PGE Toruń.

PGE Toruń od kilku lat współpracuje z Geotermią Toruń w celu ustalenia sposobu i warunków
dostarczania ciepła ze źródła geotermalnego do sieci ciepłowniczej, której właścicielem jest PGE Toruń.
Po przyłączeniu ciepłowni geotermalnej do sieci ciepłowniczej, ciepło z geotermii będzie stanowiło około
8% w systemie ciepłowniczym zarządzanym przez PGE Toruń. Pozostała ilość ciepła w sieci ciepłowniczej
pochodzić będzie z kogeneracyjnej elektrociepłowni gazowej PGE Toruń (91%) i ciepłowni biogazowej
(poniżej 1%) należącej do MPO.
Przyłączenie źródła geotermalnego do sieci ciepłowniczej PGE Toruń nastąpi po uzyskaniu koncesji przez
Geotermię Toruń.

2 thoughts on “Produkcja ciepła dla Torunia z wykorzystaniem geotermii

  1. Należy odchodzić od ogrzewania domów i mieszkań ze źródeł systemowych, na rzecz indywidualnych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.