Prof. UMK z Wydziału Chemii powołana do Rady Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy

Box2 Wiadomości
Dr hab. Katarzyna Słabkowska, prof. UMK/fot. Andrzej Romański dla UMK

W Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy im. Sylwestra Kaliskiego przez najbliższą kadencję zasiadać będzie prof. UMK z Wydziału Chemii, dr hab. Katarzyna Słabkowska. Powołana została przez ministra klimatu i środowiska Michała Kurtykę.

Dr hab. Katarzyna Słabkowska powołanie otrzymała 22 lipca. W Radzie Naukowej Instytutu Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy zasiadać będzie do 2025 roku. Instytut zajmuje się badaniami z zakresu m.in. wykorzystania kontrolowanej fuzji jądrowej do generacji energii elektrycznej, z uwzględnieniem wpływu na środowisko.

Dr hab. Katarzyna Słabkowska kieruje Zespołem Spektroskopii Atomowej w Katedrze Chemii Kwantowej i Spektroskopii Atomowej Wydziału Chemii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest ekspertem w dziedzinie rentgenowskiej spektroskopii atomowej i fizyki plazmy. Na koncie ma 83 publikacje. Jak podaje Portal Informacyjny UMK, była stypendystką Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz kierownikiem projektów krajowych Narodowego Centrum Nauki oraz serii międzynarodowych projektów badawczych współfinansowanych przez Komisję Europejską w ramach programu Horyzont 2020-Euratom. 

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *