Propozycje cięć budżetowych dla Torunia. Znamy stanowisko Klubu Radnych Koalicji Obywatelskiej

Box1 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Ograniczenie puli środków finansowych na budżet obywatelski i nocne wyłączanie oświetlenia ulicznego to główne propozycje lokalnych działaczy PiS, mające być ratunkiem wobec strat budżetowych, spowodowanych epidemią koronawirusa. Sprzeciwiają im się radni Koalicji Obywatelskiej, wskazując na istotą rolę budżetu partycypacyjnego i negatywne skutki prezentowanych zmian dla ruchu drogowego. Proponują debatę o finansach Torunia na najbliższej sesji Rady Miasta.

Pod koniec kwietnia radni Prawa i Sprawiedliwości przedstawili prezydentowi Michałowi Zaleskiemu swoje propozycje na wypracowanie oszczędności w budżecie miasta. Takie działania mają być odpowiedzią na straty w miejskiej kasie, które szacowane są na co najmniej 60 mln zł. Prezydent wprowadził już pierwsze, wstępne ograniczenia w wydatkowaniu. Wydał m.in. zarządzenie o czasowym zablokowaniu wydatków bieżących, czyli oszczędności oraz środków na podwyżki, premie i nagrody, a także organizację wydarzeń. Zablokowane zostały również niektóre wydatki inwestycyjne. Łączna suma zablokowanych środków to 27 mln zł, czyli zaledwie połowa brakujących dochodów. Radni PiS-u zaproponowali dodatkowe cięcia budżetowe. Wnioskowali m.in. o zwolnienie z opłat przedsiębiorców, reklamujących się w pasie drogowym, ograniczenie tegorocznego budżetu obywatelskiego i nocne wyłączanie oświetlenia ulic. Zasadność swoich propozycji argumentowali m.in. mniejszym ruchem drogowym czy potrzebą ograniczenia partycypacji społecznej w czasach epidemii.

Na proponowane przez polityków PiS-u cięcia budżetowe zdecydowanie odpowiedział Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej. Uznał pomysły działaczy PiS-u za “oderwane od realiów miasta i nakierowane tylko na chwilowy, polityczny zysk”, a także wskazał na ich nieodpowiedzialność i szkodliwość dla mieszkańców miasta. Podkreślił konieczność odpowiedzialnych, przemyślanych i skutecznych działań, mających na celu ograniczenie wydatków budżetowych. “Główne postulaty przedstawione przez lokalnych działaczy PiS nie spełniają ani jednego z wymienionych kryteriów, ponadto niosą  za sobą szereg zagrożeń”, stwierdzają radni KO w oficjalnym stanowisku. Wskazują na konieczność wnikliwej analizy planu zarządzania finansami miasta. “Przede wszystkim wszelkie plany działań o charakterze miastotwórczym, tj. inwestycyjnym powinny być ograniczane w ostateczności”, przekonują. Działaniem o takim charakterze jest m.in. budżet obywatelski.

Stanowczo sprzeciwiamy się pomysłom ograniczania puli środków finansowych przeznaczanych każdorazowo na realizację inwestycji w ramach toruńskiego budżetu obywatelskiego! Takie działanie jest również niezgodne z prawem! – czytamy w stanowisku radnych KO.

Toruński Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej wyraził także wątpliwości w odniesieniu do wyłączania oświetlenia ulicznego w nocy. Radni obawiają się, że taki krok znacząco zagrozi bezpieczeństwu mieszkańców. Zwracają także uwagę na problemy finansowane jeszcze sprzed epidemii COVID-19, m.in. obciążenie budżetu Torunia kosztami realizacji reformy oświaty oraz zmianami w podatku PIT i CIT. W związku z tym radni KO wystosowali do lokalnych działaczy PiS zapytanie, dlaczego nie apelowali do przedstawicieli w rządzie o wsparcie samorządów w zamian za poniesione koszty realizacji reformy oświaty, a także dlaczego głosowali przeciwko apelowi Rady Miasta Torunia z listopada 2019 r. w sprawie podjęcia działań, rekompensujących ubytki dochodów? Klub Radnych Koalicji Obywatelskiej zaapelował także do prezydenta Michała Zaleskiego o przygotowanie kompleksowego planu osłony finansów miasta, popartego konkretnymi danymi liczbowymi.

Doskonałym momentem do dyskusji o tym kluczowym zagadnieniu będzie najbliższa sesja Rady Miasta Torunia zaplanowana na 14 maja br. – podsumowują radni KO.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *