Prowadzisz własną firmę? Masz szansę zdobyć wsparcie z Funduszu Eksportowego

Box2 Materiały partnera
Fot. nadesłane

Nowe rynki zagraniczne stają przed polskim przedsiębiorcą otworem. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego prowadzi obecnie nabór wniosków na opracowanie strategii w ramach Funduszu Eksportowego. Działania dedykowane są mikroprzedsiębiorcom, a także małym i średnim firmom z terenu województwa kujawsko-pomorskiego.

– Fundusz Eksportowy to projekt, który ma na celu pobudzenie aktywności firm z naszego regionu na nowych rynkach zagranicznych – zaznacza Michał Korolko, prezes TARR. – Oferujemy kompleksowe wsparcie przedsiębiorstwom na rozwój działalności eksportowej, zarówno w Unii Europejskiej, jak również poza jej granicami.

Przedsiębiorcy, biorący udział w projekcie, będą mogli uzyskać strategię internacjonalizacji, a finalnie starać się także o granty na udział w zagranicznych targach i wystawach.

Opracowanie strategii dla firm jest bezpłatne. Koszty pokrywane są ze środków Unii Europejskiej. Warunkiem przyznania wsparcia na strategię jest status eksportera, czyli przedsiębiorstwa, którego udział przychodów z eksportu, w ostatnich trzech latach obrachunkowych, w każdym z tych lat, nie przekroczył 10 proc.

Dokument przygotowany zostanie przez firmę PwC Advisory, w ścisłej współpracy z przedsiębiorstwem. Opracowanie strategii trwa średnio dwa miesiące.

– Strategia to konkretny model postępowania, który pozwoli osiągnąć firmie pożądany cel przy wykorzystaniu minimalnych środków – zaznacza Wanda Gogulska, koordynator Funduszu Eksportowego. – Praca nad dokumentem zaczyna się od spotkania z przedsiębiorcą, najczęściej w siedzibie jego firmy. Tam eksperci omawiają założenia zawarte we wniosku, a także cele związane z przygotowaniem konkretnych działań. Następnie specjaliści przeprowadzają niezbędne analizy i zbierają dane.

Celem strategii jest określenie najlepszych rynków zagranicznych dla konkretnego produktu, doradztwo zaś pozwoli wybrać najlepszy sposób prowadzenia kampanii marketingowych czy reklamowych, a także wsparcia prawnego podczas negocjacji i podpisywania kontraktów. Tu ważny będzie także dobór i przygotowanie produktów oraz opakowań do eksportu, czy nadanie im wymaganych certyfikatów. W jaki sposób przedsiębiorcy mogą zgłaszać się do projektu?

– Wniosek należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem platformy wnioski.tarr.org.pl, w trzecim naborze do 9 czerwca, w czwartym do 7 lipca – informuje Wanda Gogulska. – Działanie to można podjąć nawet w ostatnim dniu nadsyłania zgłoszeń. W ciągu trzech kolejnych dni, do Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, jak również Punktów Kontaktowych Funduszu – Bydgoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Izby Przemysłowo-Handlowej w Toruniu – należy dostarczyć wersję papierową dokumentu. Nabór do czwartej i jednocześnie ostatniej edycji konkursu rusza 10 czerwca i potrwa do 7 lipca.

Firmy, posiadające strategię internacjonalizacji, będą miały także możliwość uzyskania dofinansowania na udział w zagranicznych targach, organizację wizyt studyjnych oraz usługi doradcze. Granty z Funduszu Eksportowego wynoszą łącznie ponad 45 mln zł. O wsparcie będą mogli się ubiegać zarówno startujący, jak i dojrzali eksporterzy.

– Warto zwrócić uwagę, że udział w targach wymaga wysokich nakładów pieniężnych – mówi Michał Korolko, prezes TARR. – Koszt wystawienia się na takim wydarzeniu może wynieść nawet 100 tys. zł. W przypadku większości małych firm jest to kwota zaporowa. Granty zwiększają więc możliwość zaprezentowania się na prestiżowych targach, na arenie międzynarodowej.

Jedno przedsiębiorstwo będzie mogło uzyskać wsparcie nie wyższe niż równowartość kwoty 200 tys. euro, w tym wartość wsparcia na opracowanie strategii internacjonalizacji – 24,6 tys. zł.

Najnowsze badania potwierdzają, że aktywność małych i średnich firm na rynkach zagranicznych jest znacznie niższa niż dużych przedsiębiorstw, z których aż dwa na trzy uzyskują przychody z eksportu.

– W przypadku mikrofirm większość koncentruje się wyłącznie na rynku krajowym, jedynie 3 proc. eksportuje swoje wyroby – wylicza Michał Korolko. – Trochę lepiej wygląda sytuacja w małych i średnich przedsiębiorstwach – średnio 40 proc. z nich to eksporterzy.

Jak sytuacja wygląda w regionie? W województwie kujawsko-pomorskim jest bardzo podobna. Mimo że w latach 2012-2016 liczba eksporterów zwiększyła się prawie o 20 proc., sam udział regionu w krajowym eksporcie się zmniejszył. Oznacza to, że ekspansja zagraniczna regionalnych firm jest mniej dynamiczna niż średnia dla całego kraju.

– Fundusz jest więc odpowiedzią na oczekiwania przedsiębiorców z naszego regionu – podsumowuje Michał Korolko. – W perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego naszego województwa jest to pierwszy projekt, w ramach którego przedsiębiorcy mogą otrzymać kompleksowe wsparcie na działania eksportowe. Warto z tej szansy skorzystać.

Terminy składania wniosków na strategie

  • dla rundy IV – nabór wniosków od 10 czerwca do 7 lipca 2019 r.

PUNKTY KONTAKTOWE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bydgoszcz oraz powiaty: bydgoski, inowrocławski, mogileński, nakielski, żniński, sępoleński, świecki, chełmiński oraz tucholski

  • Bydgoska Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o. o.

ul. Unii Lubelskiej 4C (II piętro), 85-059 Bydgoszcz

Biuro czynne jest w godz.

  • pon., śr., czw. 8.00–16.00,
  • wt. 8.00–18.00,
  • pt. 8.00–14.00,

tel.: (52) 585 88 80
e-mail: msp@barr.pl
Strona internetowa: barr.pl

Toruń oraz powiaty: toruński, brodnicki, golubsko-dobrzyński, grudziądzki, Miasto Grudziądz, rypiński, wąbrzeski, aleksandrowski, lipnowski, radziejowski, włocławski oraz Miasto Włocławek.

  • Izba Przemysłowo-Handlowa w Toruniu

ul. Skłodowskiej-Curie 41 (I piętro), 87-100 Toruń

  • Biuro czynne jest w godz. 8.00–16.00

tel.: (56) 658 62 90
e-mail: biuro@iph.torun.pl
Strona internetowa: www.iph.torun.pl

BIURO PROJEKTU

  • Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

ul. Włocławska 167, 87-100 Toruń

Biuro czynne jest w godz. 8.00–16.00

tel.: (56) 699 54 84 i (56) 699 54 86

e-mail: grantynaeksport@tarr.org.pl
Strona internetowa: www.tarr.org.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *