Przebudowa ul. Łukasiewicza. Możesz zdecydować, co się zmieni

Box2 Wiadomości
Fot. Tomasz Włoszczyński dla UMT

Mieszczącą się na toruńskich Bielanach ul. Łukasiewicza czeka przebudowa. O tym, co dokładnie zostanie zmienione, zadecydują mieszkańcy, wybierając spośród trzech różnych koncepcji zmian. Opinie można przesyłać do 27 maja.

Trwa przygotowywanie dokumentacji kosztorysowo-projektowej dla przebudowy ul. Łukasiewicza na odcinku od ul. Szosa Okrężna do ul. Fałata. W planach jest m.in. rozbudowa parkingu. Pracą nad dokumentacją zajmuje się Miejski Zarząd Dróg.

– Dokumentację chcemy przygotować wspólnie z mieszkańcami, w ramach realizowanych przez nas konsultacji społecznych. Przygotowaliśmy trzy koncepcje, w których zostały zawarte podstawowe założenia i zakres, jaki planujemy zrealizować. Upubliczniamy te materiały i zachęcamy do zgłaszania internetowych zapytań, uwag i sugestii. Chcemy wypracować z mieszkańcami rozwiązanie, które posłuży projektantowi do dalszych prac – mówi Rafał Wiewiórski, dyrektor MZD z Toruniu. 

Materiały znaleźć można na stronie www.mzd.torun.pl w zakładce “Zaprojektuj ulicę”. Swoje uwagi do MZD przesyłać można do 27 maja na adres mzd@mzd.torun.pl z dopiskiem “Przebudowa ul. Łukasiewicza”. Należy również wskazać wybraną przez siebie koncepcję przebudowy. Koncepcje oparte zostały o Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego:

 • Koncepcja 1
  • 1. Wykonanie tzw. „przebicia” , tj. połączenia jezdni pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,
   2. Likwidacja garaży,
   3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy,
   4. Budowa miejsc postojowych,
   5. Budowa chodników / ciągów pieszych,
   6. Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata
 • Koncepcja 2
  • 1. Brak – jak obecnie – tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,
   2. Likwidacja garaży,
   3. Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego po północnej stronie ulicy Łukasiewicza od Szosy Okrężnej do placu do zawracania; dalej osobno ścieżka rowerowa (po stronie południowej) i chodnik (po północnej),
   4. Budowa miejsc postojowych, chodników,
   5. Budowa dwupoziomowego parkingu dla samochodów osobowych,
   6. Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata,
 • Koncepcja 3
  • 1. Brak – jak obecnie – tzw. „przebicia” pomiędzy ul. Szosa Okrężna a Fałata,
   2. Likwidacja garaży,
   3. Wykonanie osobno: ścieżki rowerowej i chodnika na całej długości opracowania
   4. Budowa miejsc postojowych;
   5. Pozostawienie miejsca na obiekt kubaturowy / ewentualnie wykonanie miejsc postojowych w poziomie terenu (odseparowanych od jezdni głównej – osobny zjazd)
   6. Przebudowa skrzyżowania Łukasiewicza / Fałata, w układzie zbliżonym do istniejącego, zastosowanie tzw. „wyniesionego skrzyżowania”
Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.