Przed Jordankami zaparkował dziś wielki czerwony…

Polecamy Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

W ramach promowania kampanii związanej ze współczesnym handlem ludźmi przyjechał dziś do Torunia czerwony londyński. Jego obecność to element kampanii informacyjno-edukacyjnej na temat zagrożeń wynikających z przestępstwa handlu ludźmi. 

Dwupiętrowy londyński autobus będzie stać w środę ( 28 listopada) przed Jordankami. Kampania potrwa od godz. 9.30 do 18. W autobusie będzie można zasięgnąć informacji dotyczących zagadnień związanych z handlem ludźmi, obejrzeć klipy wideo, a także otrzymać materiały promocyjne. 

Podczas trwania kampanii obecni będą przedstawiciele zarówno polskich, jak i zagranicznych instytucji: policja, MSWiA, straż graniczna, Fundacja LaStrada). Brytyjscy przedstawiciele: Ambasada Brytyjska, National Crime Agency – agencja do spraw walki z poważną przestępczością, Gangmasters and Labour Abuse Authority – agencja do spraw walki z nadużyciami w pracy.

Kampania organizowana jest przez Ambasadę Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, wraz z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji, Fundacją LaStrada, Armią Zbawienia, polską Policją, Strażą Graniczną we współpracy z Wojewódzkim Zespołem Do Spraw Przeciwdziałania Handlowi Ludźmi powołanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego.

Tagged