Przyjazne podwórka na Starówce i Bydgoskim. Już można składać wnioski o dofinansowanie!

Box2 Wiadomości
Fot. Anna Zglińska

Do 31 marca wspólnoty mieszkaniowe i właściciele kamienic znajdujących się na obszarach wpisanych do rejestru zabytków mogą składać wnioski na upiększenie zapleczy swoich nieruchomości do biura Toruńskiego Centrum Miasta.

Początkowo program ten nie wzbudzał wielkiego zainteresowania, jednak już edycja z 2017, gdy wprowadzono pewne zmiany w regulaminie, okazała się sukcesem.

Teraz wnioskować mogą również mieszkańcy Bydgoskiego Przedmieścia, co też skwapliwie czynią. Warto dodać, że wnioski o współfinansowanie nakładów na terenach przyległych (podwórkach) mogą składać wspólnoty mieszkaniowe oraz właściciele budynków, w których lokale mieszkalne stanowią ponad 70 proc. wszystkich lokali.

– Od 2015 r. w ramach Programu udało się wyremontować 27 podwórek za łączną kwotę 263 tys. zł – czytamy w miejskim serwisie. – Pula środków przeznaczonych do rozdysponowania w 2019 roku to 150 tys. zł. Pozyskane środki można przeznaczyć między innymi na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wymianę nawierzchni, urządzenie zieleni i zakup elementów małej architektury.

W ramach programu gmina może współfinansować do 50 proc. szacunkowych kosztów nakładów na zieleń, urządzenia rekreacyjno-wypoczynkowe i małą architekturę oraz do 70 proc. w przypadku wymiany nawierzchni i infrastruktury podziemnej.

Warunkiem rozpatrzenia wniosku przez komisję oceniającą jest wstępne uzgodnienie planowanego do wykonania zakresu prac z miejskim konserwatorem zabytków. Warto wiedzieć, że komisja przyznawać będzie dodatkowe punkty za już przeprowadzone prace remontowo-modernizacyjne na podwórku oraz ich spójność z działaniami planowanymi w przyszłości.

Dokumenty i regulaminy można znaleźć pod poniższym linkiem.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *