Rada wysłuchała sprawozdania Straży Miejskiej. Mniej patroli, więcej zgłoszeń, tyle samo upomnień

112 Box2
Fot. Łukasz Piecyk

Straż Miejska przedstawiła coroczne sprawozdanie ze swojej działalności za rok 2019. Przedstawiamy najciekawsze informacje.

Jak się okazuje, rokrocznie spada liczba patroli straży miejskiej. Od 2015 roku ogólna liczba patroli spadła o niemal tysiąc. Strażnicy wyszli na ulice Torunia 7990 razy.

Źródło: SM w Toruniu.

-Realizacja filozofii Wspólnot Społecznościowych zakłada przewartościowanie roli strażnika miejskiego w środowisku lokalnym z funkcjonariusza wyłącznie egzekwującego prawo, sięgającego częstokroć do środków oddziaływania restrykcyjnego na strażnika przyjaznego oraz otwartego na rozwiązywanie problemów społecznych – czytamy w sprawozadaniu.

Najprawdopodobniej bezpośrednio z tej “filozofii” wynika niespadająca od 2018 roku proporcja upomnień względem “egzekwowania prawa” za pomocą “środków odziaływania restrykcyjnego”, czyli wniosków o ukaranie do sądów, mandatów karnych czy po prostu łapania sprawców. Nadal ogromna większość interwencji kończy się zwykłym pouczeniem.

Źródło: SM w Toruniu

Jak zwykle, najwięcej podejmowanych interwencji dotyczyło ruchu drogowego i bezpieczeństwa w komunikacji, gdzie odnotowano kilkuprocentowy wzrost z 56,1% w 2018 do 63,6% w 2019. Straż Miejska uzasadnia tą zmianę polityką miasta w obrębie starówki, a konkretnie nowej organizacji ruchu. W sprawozdaniu widoczne jest ogromne zapotrzebowanie na pracę strażników miejskich, ponieważ zgodnie ze statystykami liczba zgłoszeń kierowanych na numer 986 systematycznie rośnie. Od 2015 roku liczba ta wzrosła o około 6 tys. do poziomu 23912 telefonów i smsów, maili rocznie. Warto dodać, że 919 zgłoszeń wysłano za pomocą SMS.

Co ciekawe strażnicy zajmowali się zwierzętami nie tylko poprzez działania Eko Patrolu. W okresie przedświątecznym kontrolowali zgodność z obowiązującym prawem sprzedaży żywych ryb. Pouczono jedną osobę po stwierdzeniu nieprawidłowości.

Zaskakuje w zestawieniu ogromna liczba zabezpieczeń imprez artystycznych czy sportowych, typu zawody, festyny lub koncerty. Było ich w 2019 roku aż 788 roku, o pół setki więcej niż w 2018 roku -727. Być może warto przypomnieć, że bezpieczeństwo na imprezie jest odpowiedzialnością organizatora. To organizator powinien zapewnić odpowiednią ilość ochrony i pracowników porządkowych.

Jaka jest statystyczna szansa, że po znalezieniu karteczki za szybą samochodu otrzymamy stuzłotowy mandat za nieprawidłowe parkowanie? Znikoma. Kierowcy ewidentnie nie mają czego się obawiać. Spośród 18 731 wezwań zaledwie 2086 wezwań włożonych za wycieraczkę przez Straż Miejską zakończyło się ukaraniem sprawców. Aż 14,5 tysiąca takich “karteczek” zakończyło się zaledwie pouczeniem, a 358 przypadkach odstąpiono od ukarania.

Szef straży miejskiej Mirosław Bartulewicz stanowczo zaprzeczał na sesji , jakoby strażnicy byli w tych najbardziej przeszkadzających mieszkańcom kwestiach pobłażliwi. Pytał o to radny Bartosz Szymanski, argumentując, że tego typu działania mogą “zwrócić się” w mandatach nałożonych na sprawców. Wydaje się, że liczby mówią same za siebie – karteczki za wycieraczką nie trzeba się obawiać.

Ze sprawozdania wynika, że dużym problemem jest obecność tzw. “wraków” na parkingach. Strażnicy bardzo ostrożnie traktują takie zgłoszenia. 173 zgłoszenia w tym temacie zaowocowało usunięciem z parkingów zaledwie 21 wraków, co i tak jest dwukrotnie więcej niż w roku ubiegłym. W związku ze zmianami w ustawodawstwie, które zwiększa kosztowność usunięcia takich wraków dla samorządu, nie można się spodziewać w tej sprawie poprawy.

Przeprowadzono 1.755 kontroli nieruchomości pod kątem procederu spalania odpadów w piecach grzewczych oraz palenia opału w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa (1.589 w roku 2018), spośród których 376 zakończyło się interwencjami (293 interwencje w roku 2018), przy czym w 297 przypadkach zastosowano grzywnę w drodze mandatu karnego (240 mandatów w roku 2018), w 75 przypadkach – pouczenie (50 w roku 2018) oraz sporządzono 4 wnioski o ukaranie do sądu – czytamy w sprawozdaniu.

Radni pytali również z czego wynika spadek liczby patroli. Okazuje się, że przez 2019 rok brakowało kilkunastu strażników miejskich i występowała spora rotacja kadrowa. Koniec ubiegłego roku uspokoił nieco sytuację i zakończono go na 7 wakatach w szeregach municypialnych.

Jak zgłosić potrzebę interwencji Straży Miejskiej?

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *