Rekreacja przeciw patologiom społecznym. Powstał reportaż o młodych adeptach sportu

Wiadomości
fot. nadesłane

Sport i rekreacja stanowią skuteczną formę przeciwdziałania patologiom społecznym – to wniosek płynący z reportażu filmowego przygotowanego w ramach ogólnopolskiej kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości”. Autorzy filmu spędzili wiele godzin z młodymi sportowcami, także podopiecznymi jednego z ośrodków wychowawczych.

„Podczas grania zapominam o moich problemach. Odreagowuję stres, który siedzi we mnie”, „Osobą, która poskramia nas na treningu, jest trener. Zwraca szczególną uwagę na to, aby nie faulować umyślnie czy złośliwie” – to tylko niektóre zdania, które padają z ust młodych sportowców, uprawiających boks i piłkę nożną, a także podopiecznych ośrodka wychowawczego w gminie Jaworze na południu Polski.

Wszyscy bohaterowie zgodnie podkreślali, że sport odgrywa w ich życiu istotną rolę, pozwala kształtować charakter, odreagować stres i oderwać się od problemów codzienności. W reportażu zawarte zostały także wypowiedzi trenerów i opiekunów, którzy spędzając dużo czasu ze swoimi podopiecznymi mają na nich niebagatelny wpływ, nie tylko przyczyniając się podnoszenia stricte sportowych umiejętności. Często potrafią stać się autorytetami, swego rodzaju mentorami, wskazującymi właściwe wzorce postępowania – mówi Marcin Nikiel, koordynator kampanii.

Ogólnopolska kampania, sfinansowana ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest minister sprawiedliwości, skupia się na propagowaniu aktywnych form spędzania czasu. Sport pełni funkcję wychowawczą, kompleksowo sprzyja zapobieganiu i przeciwdziałaniu przemocy oraz popełnianiu przestępstw. Polega na działaniu wspierającym rodziny zagrożone dysfunkcyjnością, w szczególności w zakresie profilaktyki. To również właściwy kierunek takiego wychowania dzieci i młodzieży, które prowadzi do przyjmowania poprawnych postaw społecznych i obywatelskich.

Główny cel kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” zgodny jest zarazem z nadrzędnym założeniem skutecznego przeciwdziałania przyczynom przestępczości w ramach stosownego programu Funduszu Sprawiedliwości. Ściśle wiąże się z redukowaniem poziomu patologii społecznych, m.in. uzależnień od substancji chemicznych wśród młodych ludzi wraz z maksymalnym ograniczeniem coraz częściej występujących współcześnie uzależnień od nowych multimediów.

Więcej informacji i aktualności na temat kampanii „TAK dla sportu, NIE dla agresji i przestępczości” dostępnych jest na dedykowanej stronie internetowej pod adresem www.takdlasportu.pl. Reportaż w całości obejrzeć można pod linkiem: https://www.youtube.com/watch?v=V3YAOEArgKo

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *