Rewitalizacja stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej. Ostatnia szansa na zgłaszanie uwag

Box2 Wiadomości
fot. Urząd Miasta Toruń

Rozpoczął się ostatni etap konsultacji społecznych, dotyczących planów rewitalizacyjnych stawu Kaszownik i Strugi Toruńskiej na odcinku od ul. S. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik. Miasto już od 2014 r. zbiera opinie mieszkańców na temat zagospodarowania tych terenów. Wspólnie wypracowane stanowisko zostało uwzględnione w projektach rewitalizacji.

Pierwszy etap konsultacji społecznych odbywał się w 2014 r. i w 2015 r. Drugi etap odbywał się w 2017 r., a trzeci w listopadzie zeszłego roku. To właśnie na trzecim etapie przygotowano wstępny projekt rewitalizacji. Znalazła się w nim ścieżka rowerowa otaczająca staw, niewielkie pomosty, nowe nasadzenia, swobodnie rozrzucone siedziska czy chodniki z nawierzchni mineralnej. Mieszkańcy podkreślali w listopadzie, że chcą zachowania naturalnego charakteru terenów Kaszownika i Strugi Toruńskiej. Wskazali też na konieczność dbania o czystość wody w stawie, ochronę bioróżnorodności, dostosowanie części terenu do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pogodzenie interesów mieszkańców i wędkarzy.

Projekty, które powstały w 2020 r., uwzględniają uwagi mieszkańców.

Projekt rewitalizacji stawu Kaszownik
Projekt rewitalizacji Strugi Toruńskiej (od ul. Batorego do wylotu ze zbiornika Kaszownik)

Mieszkańcy mają ostatnią szansę, aby zgłosić swoje uwagi do zaprezentowanych projektów. Ruszył ostatni etap konsultacji. Odbędą się one 9 lipca o 17.00 w formule on-line za pomocą aplikacji Microsoft Teams. Obowiązują wcześniejsze zapisy. Swoje uwagi można także przesyłać drogą mailową na adres: konsultacje@um.torun.pl lub zgłaszać je telefoniczne: (56) 611 86 81. Ostatni dzień na zgłoszenie uwag to 31 lipca.

Ważne! Na tym etapie konsultacji podstawą do dyskusji będą przygotowane projekty. Oznacza to, że możliwe są już jedynie ostatnie zmiany i modyfikacje, które nie zburzą tego, co udało się do tej pory wypracować.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.