Roman Dmowski będzie mieć pomnik w Toruniu? Taki pomysł ma…

Polecamy Wiadomości
Roman Dmowski

Pomnik Romana Dmowskiego w Toruniu, zmniejszenie liczebności uczniów w klasach czy budowa rond na kilku newralgicznych skrzyżowaniach – to niektóre z tematów zgłoszonych do planu konsultacji społecznych na 2019 r. przez ruch toruński Kukiz’15 i kilka organizacji pozarządowych.

Do 12 listopada mieszkańcy (grupa co najmniej 150 osób), organizacje pozarządowe (co najmniej pięć) i rady okręgów mogły zgłaszać tematy do planu konsultacji społecznych na 2019 r. Kukiz’15 wraz z kilkoma organizacjami pozarządowymi (Lex Lupus, Strefa Mediacji) zgłosili aż 20 propozycji tematów do rozmów między urzędnikami a mieszkańcami.

Jedną z propozycji, która może wzbudzić w Toruniu wiele emocji, jest upamiętnienie Romana Dmowskiego, współzałożyciela endecji i głównego ideologa polskiego nacjonalizmu. W jaki sposób? Autorzy wniosku proponują, aby Dmowski miał w Toruniu ulicę, plac lub rondo. Biorą też pod uwagę budowę pomnika.

“Roman Dmowski to jeden z Polaków, który w ogromnym stopniu przyczynił się do odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. Reprezentował Polskę na Konferencji Paryskiej zakończonej podpisaniem Traktatu Wersalskiego skutecznie walcząc o polski interes narodowy. Brał aktywny udział w odbudowie struktur państwa polskiego. Był wybitnym przedstawicielem polskiej myśli politycznej. To m.in. dzięki niemu doszło do upowszechnienia postawy patriotycznej na ziemiach polskich w okresie zaborów, bez czego odzyskanie niepodległości i obrona jej w 1920 r. nie byłyby możliwe. Roman Dmowski jako jedyny z tzw. Ojców Niepodległości nie doczekał się godnego uhonorowania przez Miasto Toruń” – czytamy w uzasadnieniu wniosku.

Autorzy wniosku wskazują, że w mieście swoje ulice, plac lub most mają m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Paderewski, Wincenty Witos, Wojciech Korfanty czy Ignacy Daszyński. “To wielkie symboliczne niedopatrzenie. Nadanie jednej z ulic, placów, rond imienia Romana Dmowskiego lub też budowa jego pomnika dopełni także przesłanie, zgodnie z którym zjednoczeni Polacy reprezentujący różne środowiska są w stanie osiągnąć wielkie cele. Konsultacje społeczne w tej sprawie powinny służyć wyboru najdogodniejszego miejsca dla realizacji przedmiotowej inicjatywy”.

Kukiz’15 i organizacje pozarządowe proponują też, żeby mieszkańcy wypowiedzieli się na temat budowy rond na newralgicznych skrzyżowaniach, gdzie funkcjonują teraz sygnalizacje świetlne. Chodzi o następujące krzyżówki: trasy średnicowej i Skłodowskiej-Curie, Skłodowskiej-Curie i Wschodniej, Bema i Szosy Chełmińskiej.

“Płynny ruch pojazdów na trasach, które miały skrócić czas przejazdu, a przez sygnalizacje świetlne niestety tak nie jest. Ronda zwiększają przepustowość skrzyżowań i podnoszą bezpieczeństwo jazdy” – czytamy we wniosku.

Kolejna propozycja dotyczy zmniejszenia liczebności w klasach – do 26 osób w szkołach podstawowych i do 20 osób w klasach integracyjnych. “Przedmiot konsultacji wychodzi naprzeciw oczekiwaniom rodziców, którzy pragną zadbać o komfort nauczania swoich dzieci, tak w podstawówce, jak i w szkolnictwie zawodowym. Komfort nauki w grupie 26 osobowej jest bez porównania lepszy niż w grupie 30 lub 35-osobowej” – uzasadniają autorzy wniosku.

Oto pozostałe propozycje tematów do konsultacji społecznych zgłoszonych przez Kukiz’15 i pozarządówki (pisownia oryginalna): 

Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną. Zasięg ogólnomiejski 

Załatwianie spraw urzędowych dotyczy każdego mieszkańca naszego miasta. Często wiąże się to z długimi kolejkami, załatwianiem jednej sprawy przez kilka dni, co wiąże się z dodatkowymi kosztami na dojazd do urzędu. U osób próbujących załatwić jakąś sprawę rośnie w ten sposób zniecierpliwienie i zdenerwowanie zaistniałą sytuacją. Wprowadzenie innowacyjnych rozwiązań załatwiania spraw urzędowych drogą elektroniczną nie tylko usprawni działanie urzędu, ale także zwiększy zadowolenie wśród mieszkańców Torunia. Będą mogli oni swobodnie załatwić swoje sprawy nie wychodząc z domu, przez to nie będą musieli spędzić w urzędzie kilka godzin ani ponosić żadnych kosztów dojazdu. Takie rozwiązanie funkcjonuje i sprawdza się m.in. w stolicy naszego kraju – Warszawie.

Większa oferta stażowa dla młodych osób z większym nadzorem kontroli przez władze miasta, zasięg ogólnomiejski 

Oferta stażowa w naszym mieście jest niewielka. Osoba ubiegająca się o staż może się o niego starać na początku roku, zaś jeżeli nie zostanie jej on przyznany lub próbuje starać się o staż po 1. naborze, później może stać się to niemożliwe ze względu na ograniczone środki na staże. Urzędnicy informują, że to czy będą kolejne nabory na staże jest uzależnione od przyznanych środków, których na drugą połowę roku może zabraknąć. Dodatkowo warto by poprawić kontrolowanie przebiegu staży- czy stażyści faktycznie uczą się na nich przygotowania do zawodu, czy ich głównym zadaniem jest tzw. parzenie kawy i herbaty.

Ogólnodostępna sieć Wi-Fi na Starówce Torunia, zasięg ogólnomiejski

Internet jest nierozłącznym aspektem naszej codzienności w XXI wieku. Przez Internet kontaktujemy się z innymi ludźmi, płacimy za usługi i zakupy, kupujemy bilety, pobieramy zniżki i bony, zamawiamy taksówkę, wyszukujemy miejsc, w które musimy dotrzeć. Jest on nam niezbędny praktycznie przez cały dzień. Z publicznych sieci Wi-Fi obecnie możemy korzystać przebywając w jakimś lokalu. Udostępnienie sieci Wi-Fi w momencie, gdy wchodzimy na Starówkę udogodniłoby życie niemalże każdemu z nas. Nie musielibyśmy szukać specjalnie lokalu, w którym moglibyśmy połączyć się z siecią, bo przebywając na Starówce bezproblemowo moglibyśmy swobodnie korzystać z publicznej sieci.

Wyposażenie większej liczby sygnalizatorów świetlnych w liczniki czasu. Zasięg ogólnomiejski

Każdego roku kierowcy w Toruniu spędzają wiele godzin w korkach ulicznych. Ma to liczne negatywne skutki – m.in. zwiększenie emisji spalin, zwiększenie kosztów transportu, zwiększenie poziomu stresu u mieszkańców, wydłużenie czasu przejazdu przez miasto. Jedną z przyczyn jest takiego stanu rzeczy w przypadku skrzyżowań z sygnalizacją świetlną jest brak płynnego, jednoczesnego wznowienia ruchu przez kierowców pojazdów oczekujących na zielony sygnał świetlny. Licznik pokazujący jak wiele czasu pozostało do zmiany sygnału na zielony może zwiększyć przepustowość skrzyżowań z sygnalizacją świetlną. Uzyskanie powyższego efektu wymaga podejmowania starań o dynamiczne wznowienie ruchu przez wszystkich oczekujących na zielony sygnał świetlny. Należy więc zweryfikować, czy toruńscy kierowcy będą skłonni do skorzystania z nowych udogodnień.

Wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. Zasięg ogólnomiejski

Wysokość podatków i opłat lokalnych stanowi jeden z elementów kosztów prowadzenia działalności gospodarczej oraz kosztów utrzymania każdego mieszkańca miasta. Przekłada się to na atrakcyjność miasta jako miejsca lokowania inwestycji zagranicznych, rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz założenia gospodarstwa domowego. Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w mieście i liczba mieszkańców miasta oraz wysokość ich dochodów przekłada się bezpośrednio na stan finansów komunalnych. Należy zatem zbadać jak postrzegany jest Toruń w przedmiotowym zakresie, a także jakie oczekiwania odnośnie do stawek lokalnych podatków i opłat mają przedsiębiorcy i mieszkańcy.

Wysokość czynszów z tytułu najmu albo dzierżawy nieruchomości miejskich wykorzystywanych na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej. Zasięg ogólnomiejski

Wysokość czynszów z tytułu najmu albo dzierżawy nieruchomości wykorzystywanej na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej stanowi jeden z elementów kosztów jej prowadzenia. Wpływa zatem też na ceny towarów i usług oferowanych przez przedsiębiorców. Przekłada się to na atrakcyjność miasta jako miejsca lokowania inwestycji zagranicznych, rozwoju indywidualnej przedsiębiorczości oraz założenia gospodarstwa domowego. Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność w mieście i liczba mieszkańców miasta oraz wysokość ich dochodów przekłada się bezpośrednio na stan finansów komunalnych. Należy zatem zbadać jak postrzegany jest Toruń w przedmiotowym zakresie, a także jakie oczekiwania odnośnie do stawek czynszów z tytułu najmu albo dzierżawy nieruchomości miejskich mają przedsiębiorcy.

Zmiana modelu kształcenia branżowego na bardziej praktyczne poprzez zatrudnianie uczniów szkół branżowych oraz techników w spółkach miejskich. Zasięg ogólnomiejski

Analiza lokalnego rynku pracy pozwala stwierdzić, że występuje na nim niedobór pracowników o wykształceniu branżowym lub technicznym i praktycznych umiejętnościach w wyuczonych zawodach. Szkoły branżowe i technika nie są w stanie w pełni przygotować swych uczniów do wykonywania poszczególnych zawodów ze względu na brak wyposażenia oraz inny charakter działalności aniżeli prowadzona w przedsiębiorstwach produkcyjnych lub usługowych. Miasto Toruń jest zaangażowane w wiele działań mających na celu zaspokajanie potrzeb mieszkańców, których wykonywanie wymaga wiedzy i umiejętności, jakimi powinni dysponować absolwenci szkół branżowych i techników (m.in. w zakresie mechaniki, transportu, hydrauliki, gastronomii, robót budowlanych, czy elektryki). Należy zatem rozważyć możliwość włączenia uczniów wymienionych wyżej szkół w proces zaspokajania potrzeb mieszkańców przez spółki miejskie. W związku z poniesieniem przez miasto ewentualnych kosztów związanych z realizacją podobnego programu trzeba zasięgnąć opinii mieszkańców w tym zakresie.

Prywatyzacja części szkół podstawowych, średnich oraz branżowych połączona z wprowadzeniem finansowania edukacji za pomocą bonu oświatowego. Zasięg ogólnomiejski

Dominująca pozycja edukacji publicznej negatywnie wpływa na konkurencyjność rynku oświatowego. Brak konkurencji na tym rynku powoduje, iż poszczególne placówki nie są tak bardzo skłonne do rywalizacji o zainteresowanie ich usługami jak mogłyby być, gdyby musiały zabiegać o większą liczbę uczniów. Obecny model finansowania edukacji w mieście nie stymuluje więc podnoszenia poziomu nauczania. Proponowana zmiana stanowi poważną modyfikację systemu edukacji w mieście i wymaga dostosowania się mieszkańców do nowych warunków – tworzonych przez mechanizmy rynkowe. Konieczne jest zatem uzyskanie opinii mieszkańców odnośnie do ich gotowości na podobne przemiany.

Zastąpienie finansowania Miejskiego Zakładu Komunikacji z biletów finansowaniem z tytułu większej liczby reklam. Zasięg ogólnomiejski

Emisja, dystrybucja oraz kontrola biletów komunikacji miejskiej a także windykacja należności z tytułu przejazdu bez ważnego biletu generuje znaczne koszty. Koszt utrzymania komunikacji miejskiej nie jest w całości pokrywany z przychodów z tytułu sprzedaży biletów. Warto więc rozważyć rezygnację z odpłatności przejazdów środkami komunikacji miejskiej. Podobna zmiana może znacząco podnieść liczbę osób zainteresowanych korzystaniem z komunikacji miejskiej, co przełoży się na możliwość naliczania wyższych opłat z tytułu umieszczenia reklam w pojazdach komunikacji miejskiej. Pozwoli to pokryć część kosztów z tytułu działalności Miejskiego Zakładu Komunikacji. Należy też rozważyć zwiększenie powierzchni udostępnianej w pojazdach komunikacji miejskiej na potrzeby marketingowe. Proponowane zmiany wiążą się ze zmniejszeniem liczby samochodów osobowych poruszających się po ulicach miasta, a więc z poprawą jakości powietrza w mieście oraz zmniejszeniem korków ulicznych. Zwiększą też atrakcyjność turystyczną miasta przyczyniając się do zwiększenia dochodów budżetu miejskiego z tego tytułu. Zmiany powyższe wpłyną bezpośrednio na życie codzienne wielu mieszkańców Torunia. Konieczne wydaje się więc uzyskanie ich opinii w tym zakresie.

Podjęcie starań o utworzenie Politechniki w Toruniu. Zasięg ogólnomiejski

Analiza lokalnego rynku pracy pozwala stwierdzić, że brakuje na nim absolwentów kierunków technicznych. Rozwój Torunia hamuje też brak wykwalifikowanej kadry w zakresie wysokich technologii. Pogarsza to znacznie atrakcyjność inwestycyjną miasta. Profil działających na terenie Torunia uczelni wyższych nie w pełni odpowiada zapotrzebowaniu rynku. Miasto powinno więc rozważyć podjęcie starań o utworzenie wyspecjalizowanej uczelni kształcącej na kierunkach technicznych oraz prowadzącej zaawansowane badania naukowe w dziedzinach, w których badań nie prowadzą uczelnie działające już w Toruniu. Powstanie nowej uczelni wiązałoby się z przeznaczeniem terenów lub budynków potrzebnych do prowadzenia jej działalności. Trzeba zatem uzyskać zgodę mieszkańców w tym zakresie.

Program poręczeń hipotecznych dla młodych mieszkańców Torunia. Zasięg ogólnomiejski

Jednym z elementów polityki prorodzinnej i wspomagającej przyrost naturalny jest poprawna polityka mieszkaniowa. Miasto niekoniecznie musi podejmować bezpośrednie działania takie jak budowa nowych mieszkań, czy sprzedaż lub najem mieszkań już znajdujących się w jego dyspozycji. Może także wspierać młode rodziny poprzez udzielanie im poręczeń kredytów hipotecznych. Osoby młode to osoby na początku swej drogi zawodowej. Zazwyczaj zarabiają więc relatywnie niewiele, co obniża ich zdolność kredytową. Ponadto niskie zarobki utrudniają im powiększanie oszczędności koniecznych do zgromadzenia tzw. wkładu własnego. Powyższe bardzo utrudnia osobom tym zaciągnięcie kredytu z przeznaczeniem na zakup mieszkania. Zmuszone są więc mieszkać w mieszkaniach przeznaczonych na najem często ponosząc wyższe koszty utrzymania niż wynosiłaby rata kredytu hipotecznego. Ewentualnie zamieszkują one z rodzicami, co opóźnia założenie przez nie rodziny. Wymienione czynniki negatywnie wpływają też na przyrost naturalny. Młodzi ludzie znajdujący się w trudnej sytuacji mieszkaniowej i finansowej nie są skłonni do powiększania swej rodziny. Rozwiązaniu wskazanych problemów pomóc może szeroko zakrojony program poręczeń kredytów hipotecznych dla młodych mieszkańców miasta, które zwiększą zdolność kredytową adresatów programu. Miasto jako poręczyciel w razie braku spłaty kredytu przez głównego dłużnika wstąpi w prawa zaspokojonego wierzyciela (banku), zatem poniesie niewielkie ryzyko finansowe, ponieważ będzie mogło zaspokoić się z nieruchomości nabywanej dzięki kredytowi. Jako że program poręczeń wymaga zainteresowania ze strony ewentualnych adresatów konieczne jest zbadanie stosunku młodych mieszkańców Torunia do podobnej inicjatywy.

Zmiana kryteriów miejskiego programu stypendialnego. Zasięg ogólnomiejski

Obecnie kryteria uzyskania przez zdolnych studentów stypendium ze środków miejskich uzależnione jest od m.in. od osiągnięcia określonej średniej ocen. Kryterium to nie uwzględnia specyfiki poszczególnych kierunków studiów oraz uczelni, co powoduje, że w przypadku niektórych kierunków lub uczelni nawet najlepszy student na roku nie może otrzymać stypendium miejskiego. Sztywne kryterium średniej ocen powinien zastąpić próg proporcjonalny, tj. iż do złożenia wniosku o stypendium uprawniony jest student znajdujący się w grupie najlepszych studentów na danym roku danego kierunku określanej stosunkowo względem liczby wszystkich studentów danego roku na danym kierunku. Ponadto należy rozważyć wprowadzenie dodatkowych studentów motywujących do aplikowania na kierunki najbardziej istotne z punktu widzenia lokalnej gospodarki.

Budowa stadionu piłkarskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Zasięg ogólnomiejski

Toruń jako miasto sportu potrzebuje stadionu piłkarskiego z prawdziwego zdarzenia, wraz z całą infrastrukturą towarzyszącą. Toruńskie zespoły, zarówno zawodowe jak i amatorskie odnoszą co raz więcej sukcesów i pojawia się często problem z dostępem do profesjonalnego obiektu piłkarskiego, na którym można by trenować młodzież, prowadzić szkółki, rozgrywać mecze i nie martwić się o spełnianie wymogów narzucanych przez organizatorów rozgrywek. Nasze miasto stoi przed problemem i jednocześnie perspektywą dalszego rozwoju w zakresie budowy nowego obiektu. Problem polega na wydatkowaniu dużych środków i znalezieniu odpowiedniej lokalizacji, a natomiast perspektywa pozwala na wykonanie inwestycji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Konsultacje powinny być przeprowadzone nie tylko z mieszkańcami, ale przede wszystkim z szerokim środowiskiem sportowym Torunia. Powinniśmy dowiedzieć się, czy budowa nowego obiektu jest koniecznie, w jakim zakresie, w jakiej lokalizacji i w jakiej formule. 16. Proponowany przedmiot (zakres) konsultacji oraz jego zasięg: Utworzenie programu współpracy sportowej pomiędzy nauczycielami WF, trenerami i zawodnikami z klubów sportowych i rodzicami przyszłych talentów sportowych. Zasięg ogólnomiejski. Uzasadnienie wniosku o przeprowadzenie konsultacji: W Toruniu działa wiele wspaniałych klubów sportowych, zarówno zawodowych jak i amatorskich. Mamy też wielu wspaniałych nauczycieli wychowania fizycznego i przyszłe talenty sportowe do odkrycia i pokierowania. Brakuje tylko jasnego, profesjonalnego programu współpracy pomiędzy trenerami i zawodnikami klubów sportowych i nauczycielami wychowania fizycznego w celu odkrywania nowych talentów i kierowania ich do konkretnych klubów, działających w konkretnych dyscyplinach sportowych. Posiadając taki program, działający pod patronatem samorządu moglibyśmy wypracować wspaniałą współpracę owocującą tym, że nauczyciel WF jako pierwszy odkrywałby talent, kierował go do konkretnego klubu, w którym trener zaplanowałby dalszą ścieżkę rozwoju. Sam program promowany byłby na stałe w szkołach przez zawodników klubów profesjonalnych i amatorskich, którzy przychodziliby na pokazowe lekcje WF i zachęcali młodzież do rozwijania swoich pasji sportowych, by w przyszłości sięgać po największe trofea. Wychowanie dzieci i młodzieży poprzez sport to także przeciwdziałanie zjawiskom patologicznym, używania alkoholu i narkotyków. Konsultacje społeczne powinny odbyć się przede wszystkim z udziałem nauczycieli wychowania fizycznego, trenerami, zawodnikami i mieszkańcami Torunia – rodzicami.

Utworzenie planu odbudowy przemysłu rzecznego na Wiśle: stoczni i doków oraz portu kontenerowego. Zasięg ogólnomiejski

Toruń od wieków był związany z Wisłą i dzięki Wiśle między innymi zbudował swoją potęgę. Przez ponad 7 stuleci działał w Toruniu port przeładunkowy, port który w szczytowych momentach generował 80% przeładunku całego kraju! Konsultacje powinny odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkańcy, a wśród nich przedsiębiorcy oczekują w Toruniu odbudowy i rozbudowy przemysłu rzecznego opartego na stoczni i dokach oraz na budowie portu kontenerowego. Toruń posiada niewielką stocznię w porcie zimowym. Należy przeanalizować możliwości rozwoju, modernizacji i rozbudowy tej stoczni, by móc w niej wytwarzać więcej sprzętu pod konkretnych klientów krajowych i zagranicznych: co prawda stocznia nie jest własnością miasta, lecz tereny przyległe, które mogłyby być użyczone w ramach partnerstwa pod rozbudowę stoczni już tak. Sytuacja związana z potencjalnym portem kontenerowym jest inna. Toruń nie posiada już portu, ale posiada tereny, które potencjalnie umożliwiają jego budowę. Jeśli mieszkańcy i przedsiębiorcy uznają, że powstanie takiego portu dałoby szansę do jeszcze większego rozwoju miasta, to należałoby zabezpieczyć środki w budżecie na przeprowadzenie ekspertyz w zakresie jego potencjalnej lokalizacji.

Modernizacja światełek na przejściach dla pieszych, zamiast ciągłego światła, pyłgające po dojściu pieszego do przejścia. Zasięg ogólnomiejski

Zwiększy to bezpieczeństwo pieszego, poprzez informację dla kierowcy o tym, że pieszy zamierza wejść na pasy lub, że już się na nich znajduje.

Synchronizacja sygnalizacji świetlnych na odcinkach dróg: – ulica Olsztyńska na odcinku od Carrefour-a do Grębocina – Szosa Lubicka – Trasa średnicowa Zasięg ogólnomiejski

Synchronizacja sygnalizacji świetlnych spowoduje płynniejszą jazdę pojazdów na głównych drogach miasta. Skróci również czas podróży, a także zwiększy bezpieczeństwo uczestników ruchu. Spowoduje to rozładowanie korków.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys