Rozpoczyna się nabór do rady konsultacyjnej. Zgłoszenia do 24 września

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Prezydent Torunia ogłosił nabór do Rady Społecznej ds. Konsultacji Społecznych w kadencji 2022-23. Jej zadaniem jest między innymi opiniowanie wniosków o przeprowadzanie konsultacji. Zgłoszenia do rady przyjmowane będą do 24 września.

Rada Społeczna ds. Konsultacji Społecznych jest podmiotem opiniodawczo-konsultacyjnym Rady Miasta oraz prezydenta. W jej skład wchodzi 12 członków. Trzech wybierają radni, kolejna trójka to pracownicy Urzędu Miasta. Nabór odbywa się na pozostałe 6 miejsc, po trzech ze zgłoszeń mieszkańców oraz organizacji pozarządowych. Członkowie rady zasiadają w niej bez wynagrodzenia.

Aby wejść w skład jako mieszkaniec, należy zgłosić kandydaturę na piśmie. Trzeba zawrzeć w nim swoją motywację do wzięcia udziału w radzie. Warto opisać swoje doświadczenie w działalności społecznej. Do zgłoszenia powinna być dołączona lista poparcia podpisana przez co najmniej 15 mieszkańców miasta. W tym przypadku kandydat nie może być członkiem organów wykonawczych lub nadzorczych organizacji pozarządowych.

Z kolei kandydatów do puli miejsc dla organizacji samorządowych zgłaszają zarządy lub prezesi tych instytucji, działających na terenie Torunia. Należy dołączyć opis swojego doświadczenia w działaniach na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego oraz rekomendacje wystawione przez co najmniej trzy inne organizacje, pamiętając o tym, że organizacja może udzielić rekomendacji tylko jednemu kandydatowi, a jeśli zgłasza swojego kandydata, nie może poprzeć innej osoby.

Zgłoszenie wraz z załącznikami należy dostarczyć do 24 września (piątek) na adres:
Urząd Miasta Torunia
Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji
ul. Wały gen. Sikorskiego 8
87-100 Toruń

Zgłoszenia kandydatów spośród mieszkańców rozpatruje Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia, zaś tymi, które pochodzą z organizacji pozarządowych, zajmie się Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia. Następnie wybrane osoby zostaną rekomendowane prezydentowi. Wyniki naboru zostaną opublikowane w internecie. Dodatkowy nabór, o ile nie zgłosi się dostateczna liczba kandydatów, zaplanowano między 4 a 22 października. Jeśli i wtedy nie będzie chętnych, prezydent powoła Radę w uszczuplonym składzie.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.