Ruszył kolejny rok zajęć na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Box2 Wiadomości
fot. Wojtek Szabelski

Wczoraj w auli Uniwersytetu Mikołaja Kopernika rok akademicki 2021/22 rozpoczęli słuchacze Toruńskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Działa on we współpracy z toruńską uczelnią. Oferuje osobom emerytowanym zajęcia dostosowane tematyką do zainteresowań i potrzeb tej grupy wiekowej. Główny cel stowarzyszenia to utrzymywanie i rozwijanie sprawności intelektualnej i fizycznej seniorów oraz podnoszenie komfortu ich życia poprzez wszechstronną aktywizację.

Podczas inauguracji głos zabrał prezydent Michał Zaleski:

To istotne, aby osoby w wieku senioralnym, bo takie głównie korzystają z zajęć Uniwersytetu Trzeciego Wieku, miały ze sobą wzajemny kontakt, tworzyły wspólnotę myślenia o tym, co w świecie jest interesujące, ważne i ciekawe, bo takich informacji dostarczają zajęcia, spotkania i wydarzenia organizowane przez Toruński Uniwersytet Trzeciego Wieku. To idea ożywcza, potrzebna i oczekiwana wśród mieszkańców i mieszkanek Torunia.

Na uroczystości zaprezentowały się wybrane sekcje uniwersytetu, był między innymi występ sekcji tańca w kręgu oraz wystawa obrazów członków sekcji malarskiej i prac rękodzielniczych. Wykład inauguracyjny pod tytułem “Problem wolnej chwili” wygłosił dr. hab. Janusz Sytnik-Czetwertyński, prof. Instytutu Filozofii Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.

Uniwersytet istnieje od 1989 roku. Obecnie na TUTW jest 1200 słuchaczek i słuchaczy, skupionych w 31 grupach zajęciowych. Uczestniczą oni w wykładach, dyskusjach, lektoratach językowych, zajęciach z obsługi komputera, zespołach twórczych, zajęciach sportowo-rekreacyjnych, wycieczkach, turnusach rehabilitacyjnych oraz imprezach kulturalnych i integracyjnych. Organizacją zajęć TUTW kieruje 10-osobowy społeczny zarząd, za sprawy programowe odpowiedzialna jest Rada Programowa, studentów reprezentuje natomiast Rada Słuchaczy.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *