Ruszyła rekrutacja do szkół i przedszkoli

Box1 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Nabór dzieci do przedszkoli miejskich i klas pierwszych w szkołach publicznych ruszył 24 lutego. Wnioski o przyjęcie do klas sportowych można składać do 2 marca, a pozostałe do 13 marca. Maksymalnie można wnioskować o przyjęcie do 5 przedszkoli i 3 szkół podstawowych.

Od poniedziałku 24 lutego do 13 marca (lub 2 marca dla klas sportowych) do godziny 15.00 można składać wnioski o przyjęcie dziecka do przedszkola lub szkoły. Do 3 kwietnia będzie trwała ocena wniosków.

3 kwietnia do godziny 12.00 dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli ogłoszą listy kandydatów zakwalifikowanych – informuje Michał Zaleski, prezydent Torunia.

Do 14 kwietnia rodzice będą mieli czas na podjęcie decyzji, czyli potwierdzenie lub rezygnację z chęci zapisania dziecka do danej placówki. Ostateczna lista kandydatów przyjętych zostanie ogłoszona 15 kwietnia do godziny 12.00.

Cała procedura naborów odbywa się z wykorzystaniem systemów informatycznych – przypomina Michał Zaleski.

Kandydatami do przedszkola miejskiego mogą być tylko dzieci zamieszkałe w Toruniu w wieku od 3 do 6 lat włącznie, czyli urodzone w latach 2014-2017. W toruńskich przedszkolach jest 4816 miejsc w 205 oddziałach, z czego 142 to przedszkola, a 63 to oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. W chwili obecnej 3319 miejsc jest zajętych. Konieczne jest także uwzględnienie rezerwy 20 miejsc dla dzieci, które nie przejdą do szkół w przewidywanym czasie. Oznacza to, że w 2020 roku w przedszkolach pozostaje 1475 wolnych miejsc – 869 w przedszkolach i 606 w oddziałach przedszkolnych.

Dzieci w wieku od 3 do 6 lat jest więcej niż przygotowanych miejsc w przedszkolach miejskich i oddziałach przedszkolnych. Łączna ilość miejsc to 4816, a liczba dzieci to 7369. Pozostałe miejsca przygotowane są przez przedszkola niepubliczne i niepubliczne punkty przedszkolne – zaznacza Michał Zaleski.

Ostateczny potencjał miejsc, obejmujący przedszkola miejskie oraz niepubliczne, wynosi ponad 7900. Oznacza to, że miejsc w placówkach jest o ponad 500 więcej niż dzieci, których obejmuje obowiązek przedszkolny. Pozostałe wolne miejsca często wykorzystywane są przez dzieci spoza Torunia.

Rodzic, ubiegający się o przyjecie dziecka do przedszkola, musi wypełnić odpowiedni wniosek. Należy go wydrukować oraz czytelnie podpisać. Wniosek można również wypełnić stacjonarnie w przedszkolu. Trzeba do niego dołączyć dokumenty, potwierdzające zawarte w nim informacje.

Wniosek wraz z załącznikami rodzic musi złożyć w placówce pierwszego wyboru – tłumaczy prezydent Torunia.

Zgodnie ze zmienionymi przepisami prawnymi, szkoła ma obowiązek przyjąć dziecko, które zamieszkuje w granicach jej obwodu. Mimo tego, rodzice mogą w rekrutacji wybrać trzy szkoły. Muszą one zostać uporządkowane od najważniejszej dla nich preferencji. Taki stan rzeczy oznacza, że jeżeli dziecko nie dostanie się do szkoły preferowanej to na pewno będzie czekać na niego miejsce w szkole obwodowej.

Terminy rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych są takie same, jak dla przedszkoli, czyli do 2 marca dla klas sportowych i do 13 marca w pozostałych przypadkach. Rodzice składają kartę zgłoszenia lub wniosek o przyjęcie.

Karta zgłoszenia obowiązuje dziecko, które jest z obwodu szkoły oraz dziecko, któremu prezydent wskazał miejsce na odbycie obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego w danej szkole. Natomiast wniosek jest dla dziecka spoza obwodu – mówi Anna Łukaszewska, dyrektor Wydziału Edukacji z Urzędu Miasta Toruń.

Dzieci spoza obwodu szkoły będą przyjmowane do pierwszych klas szkół podstawowych na podstawie określonych kryteriów. Najważniejszym z nich jest zamieszkiwanie na terenie miasta oraz odprowadzanie przez rodziców podatku dochodowego do budżetu miasta.

W 2020 r. w Toruniu będą funkcjonować 74 odziały szkolne i 1719 miejsc. Dla wszystkich dzieci miejsc starczy.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *