Rzecznik prasowy prezydenta Torunia wyjaśnia kandydatowi na prezydenta

Polityka Wiadomości
fot. Adam Zakrzewski

W odpowiedzi na zarzuty dotyczące obecnej działalności Urzędu Miasta Torunia oraz podległych mu jednostek rozpowszechniane przez Pana Sławomira Mentzena w czasie briefingu prasowego w dniu 21.09.2018 r. proszę o zamieszczenie wyjaśnienia. 

  • Rolę koordynatora wydarzeń kulturalnych od lat pełni Toruńska Agenda Kulturalna. Celem tej koordynacji jest zintegrowanie czasu i miejsca wydarzeń, jednak należy zwrócić uwagę, że Toruń jest tak bogatym kulturalnie miastem z mnogością imprez i wydarzeń, że nonsensem byłoby ograniczanie ich liczby w drodze wyżej wymienionej koordynacji.
  • Ponadto odbiorcy imprez kulturalnych mają różnorodne zainteresowania i oczekiwania. Nie można uznać, że jeżeli w jednej instytucji odbywa się koncert muzyki klasycznej, to w innej nie powinien odbywać się spektakl lub np. koncert rockowy. Warto także zauważyć, że miasto i miejskie instytucje kultury nie są jedynym organizatorem wydarzeń kulturalnych w Toruniu. Organizują je także takie podmioty jak: organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia), kluby, puby czy spółdzielnie mieszkaniowe. Spora frekwencja na tych wydarzeniach pokazuje, że są oczekiwane i mile widziane. Uzupełnienie miejskiego programu imprezami bezpłatnymi pozwala większej liczbie mieszkańców brać udział w życiu kulturalnym Torunia.
  • W ramach prowadzonego przez Gazetę Wyborczą badania „Przystanek Toruń 2017”, aż 91 % respondentów oceniło ofertę kulturalną Torunia jako dobrą. Tym samym Toruń uplasował się na drugim miejscu w Polsce (po Krakowie) pod względem zadowolenia odbiorców z oferty kulturalnej miasta.
  • Przetarg na zarządzanie miejskimi instytucjami kultury (Dwór Artusa, Toruńska Agenda Kulturalna, Zamek Krzyżacki) został ogłoszony zgodnie z przepisami art. 15a, ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017, nr 862 t.j. z późn. zm), a więc zgodnie z obowiązującym prawem.
  • Pensje pracowników instytucji kultury kształtowane są przez dyrektora instytucji lub podmiot zarządzający w miarę posiadanych środków budżetowych. W przypadku Dworu Artusa istotnym elementem przychodów są opłaty za wynajem długotrwały (sklep i kawiarnia na parterze) lub okazjonalny (sala na I i II piętrze), a tym samym środki tej instytucji kultury tylko w znikomej mierze zależne są od dotacji budżetowej.
  • Stypendia kulturalne to jedyna forma pomocy miasta dla osób fizycznych na realizację zaplanowanych przez nich projektów artystycznych lub doskonalenie umiejętności i zdolności artystycznych. Stypendia przyznawane są od II połowy 2004 r. W tym czasie przyznano 272 stypendia tj. średnio 19 stypendiów w jednym roku. Nie zgadzamy się ze stwierdzeniem, że jest to zbyt dużo w skali niemalże 200 tys. miasta o dużym potencjale artystycznym. Stypendyści są zobowiązani do rozliczenia się z przyznanego stypendium, w tym wykonania przedsięwzięć, które były zapisane w planie pracy w okresie pobierania stypendium.

Anna Kulbicka-Tondel, rzecznik prasowy prezydenta Torunia

REKLAMA

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *