Są razem od 70 lat. Otrzymali życzenia od prezydenta

Box2 Wiadomości
fot. Lech Kamiński

Państwo Wanda i Piotr Bogorodziowie obchodzą 70. rocznicę ślubu, zwaną kamienną. Z tej okazji jubilatów odwiedził prezydent Michał Zaleski.

Jubilaci mieszają w Toruniu od roku, przenieśli się pod opiekę córki i zięcia. W lipcu minęło 70 lat od ślubu kościelnego, a 18 sierpnia – od ślubu cywilnego. Wczoraj odwiedził ich prezydent Torunia. Przekazał im list okolicznościowy, kwiaty i upominki.

Z dumą przyjąłem słowa Państwa Bogorodziów, że choć w Toruniu mieszkają od roku, to nasze miasto już zdążyło zająć w ich sercach ważne miejsce i czują się w nim po prostu jak w domu. Na pewno wpływ na to mają miłość i troska, jakimi są tu otoczeni przez najbliższych, a które zasługuje na słowa szacunku i uznania – powiedział Zaleski.

Pan Piotr Bogorodź urodził się 2 czerwca 1915 roku w położonym na Kresach Wschodnich Zarzeczu (dziś Białoruś). Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne, w którym dorastał razem z ośmiorgiem rodzeństwa. W 1937 roku wstąpił do 13. Pułku Ułanów Wileńskich. Gdy wybuchła druga wojna światowa bronił ojczyzny jako żołnierz Armii „Łódź”. W czasie okupacji pod pseudonimem “Szczygieł” walczył w szeregach 23. Brasławskiej Brygady Okręgu Wileńskiego Armii Krajowej. Brał m.in. czynny udział w operacji „Ostra Brama”, której celem było wyzwolenie Wilna spod kontroli Niemców.

Po rozbrojeniu jego oddziału przez Rosjan odmówił wstąpienia do Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR dowodzonych przez gen. Zygmunta Berlinga. Został wywieziony do obozu w Kałudze (Rosja), a później na ciężkie roboty przy wyrębie lasu na Syberii. Jesienią 1945 roku udało mu się uciec z kilkunastoma innym więźniami i po długiej tułaczce powrócić w rodzinne strony. Wysłano za nim list gończy, ale dzięki zmianie nazwiska uniknął odnalezienia.

W1946 roku w ramach repatriacji osiadł na Warmii, w Osieku pod Pasłękiem, gdzie podjął pracę w Starostwie Powiatowym. W 1951 roku poślubił Wandę Maciejewską, młodszą o 14 lat przedszkolankę. W 1954 roku ukończył Technikum Weterynaryjne w Bydgoszczy. Wyznaczono go do pracy w Państwowym Zakładzie Leczniczym dla Zwierząt w Jonkowie (województwo warmińsko-mazurskie), a w 1957 roku został służbowo przeniesiony do pobliskich Jezioran, gdzie pracował do przejścia na emeryturę w 1981 roku.

Będąc już emerytem, wstąpił do Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Jezioranach, w którym udzielał się społecznie, pełniąc m.in. funkcję wiceprezesa. W 2014 roku, krótko przed setnymi urodzinami, został awansowany do stopnia kapitana w stanie spoczynku. Przez wiele lat Pan Piotr był zapalonym pszczelarzem, prowadził własną pasiekę w Jezioranach. W wolnych chwilach lubił także czytać i podróżować do miejsc związanych z historią – najbardziej interesują go dzieje XX wieku. Odwiedzał też rodzinę na Białorusi i Łotwie.

Pani Wanda i Pan Piotr doczekali się czwórki dzieci, siedmiorga wnucząt i dziesięciorga prawnucząt.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *