Smart city – możliwość czy konieczność?

Smart cities Wiadomości
fot. ilustracyjne/pixabay

Koncepcja miasta inteligentnego w ostatnich latach znacznie zyskała na popularności. Coraz częściej w kontekście rozwoju miast, mówi się właśnie o realizacji założeń smart city. Jednak czy wynika to tylko ze wzrostu zainteresowania samą koncepcją, czy też jest to efekt tego, że bycie smart jest naturalnym kierunkiem, w którym miasta wręcz muszą podążać?

Smart cities to miasta, w których dobrze się żyje. W myśl jednego z głównych założeń koncepcji, zrównoważonego rozwoju, miasta takie rozwijają się w wielu aspektach, a każdy z nich ma wpływ na pozostałe. Taki sposób myślenia o mieście pozwala zaspokoić podstawowe potrzeby mieszkańców. 

– Koncepcja ta została stworzona jako próba rozwiązania problemów związanych z szybką urbanizacją oraz jako sposób osiągania rozwoju zrównoważonego – zauważają Grzegorz Masik i Dominika Studzińska w publikacji “Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego”

Założenia smart city wydają się naturalne dla rozwoju miast. Same miasta muszą oczywiście zadbać o stworzenie odpowiednich warunków, ale kierunek wydaje się właściwy. Miasta coraz częściej decydują się na wdrażanie nowoczesnych rozwiązań, związanych z rozwojem technologii telekomunikacyjnych i informacyjnych. Pomocne jest tutaj stawianie na rozwój ośrodków badawczych i rozwiązania tzw. Internetu Rzeczy.

– Systemy nawigacji samochodowej analizujące natężenie ruchu, kamery wykrywające śmieci w miejscach publicznych czy samoregulujące się systemy lamp ulicznych to tylko kilka rozwiązań implementowanych w inteligentnych miastach, wykorzystujących technologię Internetu rzeczy (ang. Internet of Things, IoT), który jest połączeniem urządzeń w sieć, tak aby umożliwić ich zdecentralizowaną komunikację między sobą. Koncepcja ta opiera się na stałym postępie technologicznym i związana jest z istnieniem globalnej sieci łączącej wiele urządzeń i czujników, które potrafią samodzielnie wymieniać się informacjami – twierdzi Artur Rot w publikacji “Zastosowania koncepcji Internetu rzeczy w kontekście inteligentnego miasta. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa”.

Technologiczny aspekt jest jednym z kilku, ale już sam on pokazuje, że smart city jest nie tyle atrakcyjnym kierunkiem, co po prostu właściwym. Miasta wdrażają nowe rozwiązania chcąc być bardziej przyjaznymi dla mieszkańców, realizując tym samym założenia smart city.


Źródła: 

Grzegorz Masik, Dominika Studzińska, “Ewolucja koncepcji i badania miasta inteligentnego”

Artur Rot, “Zastosowania koncepcji Internetu rzeczy w kontekście inteligentnego miasta. Wybrane zagadnienia bezpieczeństwa”

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.