Smart living, czyli jak podnieść jakość życia w mieście?

Smart cities Wiadomości
fot. ilustracyjne/pixabay

Inteligentne miasto to takie, które stawia na mieszkańców – dąży do poprawy jakości usług, zapewnia ofertę kulturalną, zorganizowany transport publiczny i zachęca do działania. Jakość życia zawiera się w jednym z podstawowych obszarów koncepcji smart city. Jak miasta mogą wprowadzić smart living w praktyce?

To, że kapitał społeczny jest podstawą funkcjonowania miasta, jest oczywistością. Bez zaangażowanego społeczeństwa trudno rozwijać koncepcję zrównoważonego rozwoju. Mieszkańcom trzeba jednak stworzyć odpowiednie warunki i to właśnie jest zadanie dla władz. Smart living to wszystko to, czego potrzebują mieszkańcy by życie w mieście było dla nich zaletą. W haśle tym zawierają się takie elementy jak m.in. dostęp do opieki zdrowotnej, rozwinięty sektor kultury, placówki oświatowe i obiekty naukowe i inne podstawowe usługi. Jakość życia rozumiana jest więc wieloaspektowo. 

– Warto podkreślić, że jakość życia utożsamiana jest głównie z dobrobytem społecznym, który ma charakter względny i w praktyce jest zjawiskiem trudno mierzalnym. Intuicyjnie można jednak wskazać, że miasto takie powinno oferować bogatą ofertę kulturalną i mieszkaniową, zapewniać szeroki dostęp do infrastruktury ICT umożliwiającej kreowanie stylu życia, konsumpcji i zachowania – wylicza Alicja Korenik w swojej publikacji “Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich”.

Sposobów na poprawienie jakości życia jest więc wiele i są one bardzo subiektywne. Dużą rolę odgrywa w nich rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych, w dużej mierze usprawniający wiele procesów. Przykładem są tu choćby teleporady zamiast czekania w kolejce do lekarza, czy możliwość głosowania przez internet na projekty budżetu obywatelskiego. 

Nadmierne poleganie na technologii jest co prawda obarczone ryzykiem ograniczenia relacji społecznych w tradycyjnym znaczeniu, ale w praktyce ma zdecydowanie więcej zalet. Trudno zresztą oczekiwać, by z technologicznych nowinek rezygnowano. To przecież właśnie one mają nam życie ułatwiać. 

Smart living jako wycinek z koncepcji smart city wydaje się mieć podstawowe znaczenie. Napędza bowiem pozostałe obszary tej idei, ale też sam bardzo z nich czerpie. Z jednej strony daje podstawę pod budowę kapitału społecznego, a z drugiej jest odpowiedzią na społeczne oczekiwania. Model miasta stawiający na poprawę jakości życia jest tym, który śmiało można postawić za wzór dla wielu ośrodków miejskich na całym świecie. A każdy z obszarów smart city dotyka w mniejszym lub większym stopniu sfery społecznej.

Źródła:

Alicja Korenik, “Smart city jako forma rozwoju miasta zrównoważonego i fundament zdrowych finansów miejskich”

Matylda Wdowiarz-Bilska, “Od miasta naukowego do Smart City”

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.