Studenci UMK nie wrócą jeszcze do stacjonarnych egzaminów

Box2 Wiadomości

Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu w środę 28 kwietnia wydał zarządzenie, określające formę zbliżającej się, letniej sesji egzaminacyjnej. Studenci muszą przygotować się, że egzaminy w dalszym ciągu będą zdawać zdalnie.

Egzaminacyjna sesja letnia 2020/2021 na toruńskiej uczelni zostanie zorganizowana w trybie zdalnym. Podobnie egzaminy dyplomowe także będą, co do zasady, przeprowadzane zdalnie. W wyjątkowych sytuacjach, dziekan na wniosek studenta, zaopiniowany pozytywnie przez promotora, może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu dyplomowego w trybie stacjonarnym z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. A co z egzaminami kończącymi zajęcia? One także mogą odbywać się w trybie stacjonarnym, ale taką decyzję może podjąć tylko dziekan w porozumieniu z prowadzącym zajęcia.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *