Studenci z Torunia mogą otrzymać stypendium od miasta. Jakie muszą spełnić warunki?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Tylko do 15 października można składać wnioski o stypendium, przyznawane w ramach Miejskiego Programu Stypendialnego. Chodzi o stypendia na start oraz stypendia naukowe dla studentów toruńskich uczelni wyższych. Stypendia wypłacane są przez 9 miesięcy w kwocie 500 zł lub 600 zł.

To już kolejna edycja Miejskiego Programu Stypendialnego dla studentów toruńskich uczelni wyższych. O stypendium na start może ubiegać się kandydat, który ukończył szkołę średnią maks. dwa lata przed rozpoczęciem studiów i uzyskał średnią ocen 4,5 i tytuł laureata albo finalisty olimpiady albo 5,0 i posiada dodatkowe osiągnięcia. Kandydat nie musi być także przed ukończeniem 26. roku życia i zamieszkiwać w Toruniu.

Stypendium naukowe natomiast przewidziane jest dla studentów, którzy ukończyli co najmniej 1. rok studiów i w ostatnim roku uzyskali średnią ocen min. 4,5. Kandydat nie może powtarzać roku i przebywać na urlopie (z wyjątkiem urlopu macierzyńskiego lub ojcowskiego). Studia 2. stopnia nie mogą zostać rozpoczęte później niż po maks. roku od zakończenia studiów 1. stopnia. Konieczne jest także potwierdzenie działalności naukowej kandydata, np. autorstwa lub współautorstwa publikacji. Kryterium zamieszkiwania w Toruniu oraz wieku poniżej 26 lat także i w tym wypadku znajduje zastosowanie.

Stypendium wypłacane jest w kwocie 500 zł. (lub 600 zł., ale dla maks. 10 proc. stypendystów) przez okres 9 miesięcy. Dokumenty można składać od 1 do 15 października 2020 r. w Urzędzie Miasta Torunia.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *