Stypendia dla uczniów toruńskich szkół na nowych zasadach

Box2 Wiadomości

Ocena z zachowania nie będzie już kryterium, które trzeba spełnić, aby otrzymać stypendium lub nagrodę. Wnioski będą mogli składać albo pełnoletni uczniowie albo ich rodzice, a decyzja o przyznaniu wsparcia motywacyjnego zostanie podjęta na drodze administracyjnej. To najważniejsze zmiany, przyjęte przez radnych.

Na czwartkowej sesji Rady Miasta toruńscy radni zdecydowali o przyjęciu uchwały w sprawie szczególnych warunków udzielania świadczeń pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym uczniom z toruńskich szkół. Było to konieczne, bo jak się okazało – poprzednia uchwała nie była w pełni zgodna z orzecznictwem sądowym.

– Już po przyjęciu uchwały [pierwszej w 2019 r. – przyp. red.] dotarły do nas późniejsze orzecznictwa sądów z Olsztyna, Rzeszowa i Poznania. Niektóre zapisy uchwały RMT były niezgodne z treścią orzeczoną przez sądy, stąd potrzeba wprowadzenia zmian w zasadach udzielania pomocy materialnej uczniom – wyjaśnił zastępca prezydenta miasta Torunia Zbigniew Fiderewicz.

Toruńscy uczniowie, osiągający wysokie wyniki w nauce, mogą wnioskować o przyznanie nagrody prezydenta oraz o przyznanie stypendium motywacyjnego w trzech kategoriach: Toruński Fachowiec i Toruński Maestro (średnia ocen min. 4,0 z zakresu kształcenia ogólnego i 4,5 z przedmiotów kształcenia zawodowego) oraz Toruński Omnibus (średnia ocen min. 5,0 w szkole podstawowej lub 4,5 w szkole ponadpodstawowej + znaczący sukces edukacyjny).

Przyjęta w czwartek ustawa precyzuje, co znaczy „znaczący sukces edukacyjny” oraz wprowadza trzy inne, istotne zmiany. Po pierwsze: ocena z zachowania nie jest już kryterium, które trzeba spełnić aby otrzymać stypendium lub nagrodę. Po drugie: decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania stypendium będzie podejmowana w trybie administracyjnym. Oznacza to, że będzie możliwa procedura odwoławcza. I po trzecie: wniosek o wsparcie motywacyjne będą składać pełnoletni uczniowie lub ich rodzice, a nie jak do tej pory – dyrekcja szkoły.

Tagged

1 thought on “Stypendia dla uczniów toruńskich szkół na nowych zasadach

 1. “Niektóre zapisy uchwały RMT były niezgodne z treścią orzeczoną przez sądy”…
  Ciekawe, że tak pisane są uchwały przez radnych Torunia!
  Dopłaty do biletów MZK, wykupionych wcześniej za ustaloną cenę-
  LEGALNE ?
  Czy może jest to HARACZ ?
  Potrzebne jest orzeczenie sądu, bo inaczej RMT nie wycofa się z tego?
  A co z kolejnymi przepisami stanowionymi przez radnych, niezgodnymi z polskim prawem?
  To jest jakiś “obyczaj” w RMT,
  “tradycja” może?

Skomentuj Gjk Anuluj pisanie odpowiedzi

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *