Stypendia kulturalne – rusza nabór wniosków. Co trzeba wiedzieć?

Box2 Kultura Wiadomości
fot. Pixabay (ilustracyjne)

1 października rusza nabór wniosków o przyznanie stypendiów miejskich w dziedzinie kultury na rok 2022: całorocznych i na I półrocze. Potrwa on przez cały miesiąc.

Projekty twórcze, na które przeznaczone będą środki stypendialne, można realizować w następujących dziedzinach: literatura, sztuki wizualne, muzyka, taniec, teatr, film, twórczość ludowa. Powinny się one charakteryzować wysoką jakością artystyczną, oryginalnością koncepcji, realnym określeniem celów i rezultatów projektu oraz właściwym doborem środków i metod jego realizacji, a także nie mieć charakteru komercyjnego.

REKLAMA

Preferowane będą debiuty oraz takie projekty, w których zakłada się wkład własny zgłaszającego. Projekt powinien być związany z Toruniem, być istotny dla jego mieszkańców lub mieć efekt promocyjny dla miasta. W przypadku przedsięwzięć na stypendium obejmujące pierwsze półrocze 2022, realizacja powinna odbywać się od 1 stycznia do 30 czerwca. W przypadku całorocznego termin ten wydłuża się do 31 grudnia.

Łączna wysokość stypendium półrocznego to 4.515,00 zł brutto, roczne natomiast to 9.030,00 zł brutto.
Wnioski należy składać od 1 do 31 października w Kancelarii Wydziału Kultury Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały Gen. Sikorskiego 10, 87-100 Toruń lub przesłać drogą pocztową na adres Wydziału, z dopiskiem na kopercie „Stypendium Miasta Torunia w dziedzinie kultury”. W przypadku wniosków nadesłanych pocztą, o dochowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego. Wnioski oceniane będą pod względem formalnym i merytorycznym. Decyzja w sprawie przyznania stypendium podjęta zostanie w terminie 15 dni po ustaleniu na ten cel środków w uchwale w sprawie budżetu miasta na rok 2022.

Wzór wniosku można pobrać z tej strony: https://bip.torun.pl/dokumenty.php?Kod=1257614

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *