Stypendia, odpady i budżet. O czym jeszcze będą dyskutować radni na najbliższej sesji?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Prezydent Michał Zaleski, wiceprezydent Zbigniew Fiderewicz i skarbnik miasta Magdalena Flisykowska-Kacprowicz przedstawili w czwartek prezydenckie propozycje dla Rady Miasta. Do rozważenia przedstawione zostaną radnym między innymi uchwały o stypendiach sportowych oraz gospodarce odpadami komunalnymi. Sesja odbędzie się 19 grudnia.

Najważniejsze projekty uchwał, które będą dyskutowane na najbliższej sesji Rady Miasta to wieloletnia prognoza finansowa na lata 2020-2050 oraz budżet miasta na rok 2020. Dobra wiadomość jest taka, że w budżecie miasta na przyszły rok przewidziano więcej oszczędności. Przyszłoroczne wydatki zostaną ograniczone o około 40 milionów i między innymi dzięki temu uda się zmniejszyć deficyt budżetowy o około 20 milionów.

Na zmniejszenie deficytu składają się rzeczywiste oszczędności w wysokości 10.400 milionów złotych oraz 12 milionów złotych dodatkowych dochodów. Oszczędności zostały wypracowane głównie w wydatkach inwestycyjnych, a dodatkowe dochody pochodzą z podatków – informuje Magdalena Flisykowska-Kacprowicz, skarbnik miasta Toruń.

Ostateczna decyzja Rady Miasta w sprawie budżetu na przyszły rok zapadnie 19 grudnia.

Prezydent Michał Zaleski przedstawił także decyzję o utworzeniu nowego żłobka na lewobrzeżu Torunia. To pierwsza taka inwestycja od dziesięcioleci. Nowy żłobek przyjmie 145 dzieci w wieku od pół roku do trzech lat. Będzie nad nimi czuwać 35 pracowników. Zostanie on oddany do użytku późną wiosną przyszłego roku. Na ten cel przeznaczono ponad 10 milionów złotych.

Kolejny projekt uchwały dotyczy połączenia z początkiem roku dwóch instytucji kulturalnych w jedną. Chodzi o Centrum Kultury Dwór Artusa oraz Dom Muz. Prezydent poinformował, że wspólna instytucja (pod nazwą Centrum Kultury Dwór Artusa) zachowa majątek, który do tej pory posiadały oddzielne instytucje.

Wiceprezydent przypomniał o lipcowej nowelizacji ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach. Zakłada ona, że każda gmina dostosuje swoje regulaminy do zmian ustawowych najpóźniej do 5 września 2020 roku.

Zgodnie z nowelizacją ustawy, został na nas nałożony obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Dodatkowo, wprowadziliśmy możliwość kompostowania na własnej nieruchomości. W takiej sytuacji właściciel nieruchomości nie musi posiadać pojemnika na bioodpady i w związku z tym będzie ponosił niższą opłatę za wywóz śmieci – tłumaczy Zbigniew Fiderewicz. – Jako gmina przejęliśmy na siebie także obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki na odpady. Śmieci będziemy odbierać nie tylko w miejscu ich powstawania, ale także w PSZOK-ach.

Ostatnia uchwała będzie dotyczyć systemu nagradzania stypendystów sportowych. Okazuje się bowiem, że system stypendialny był nieadekwatny do obowiązującego stanu prawnego i należy go zmienić.

Sednem zmian będzie kwestia związana z dostępem do stypendium, niezależnie od miejsca zamieszkania stypendysty. Stypendium będą mogli uzyskać zawodnicy, którzy mieszkają w Toruniu lub zrzeszeni są w toruńskich klubach sportowych. Przykładowo, zawodnik mieszający w Toruniu, ale reprezentujący klub w Szczecinie – będzie mógł ubiegać się o stypendium w Toruniu – opowiada prezydent Michał Zaleski.

Od decyzji o przyznaniu stypendium będzie można się odwołać, ponieważ nagrody będą podlegać administracyjnym procedurom decyzyjnym. Stypendia będą przyznawane na rok w wysokości od 300 złotych do nawet 6 tysięcy złotych. Kto ma największe szanse na zdobycie stypendium? Oczywiście zawodnicy olimpijscy, ale także finaliści mistrzostw świata, Europy i Polski. Zasadniczo, stypendia mają być przyznawane za wybitne osiągnięcia sportowe.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.