Szkolenie Terytorialsów w Toruniu. Wykorzystywano informacje o działaniach na Ukrainie

Box2 Wiadomości
Fot. nadesłane

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego w Toruniu zorganizowało kolejne szkolenie na toruńskim poligonie. Wzięło w nim udział kilkunastu Terytorialsów z ośmiu Brygad Obrony Terytorialnej. Uczyli się oni, jak działać na obszarze czasowo zajętym przez przeciwnika.

Pilotażowy kurs działań na obszarze czasowo zajętym przez przeciwnika zorganizowano w dniach 21 marca – 1 kwietnia na terenie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej w Toruniu.

Kurs działań na obszarze czasowo zajętym przez przeciwnika został przygotowany na bazie doświadczeń naszej kadry dydaktycznej, zdobytych w czasie misji poza granicami kraju oraz z wykorzystaniem dostępnych informacji działań wojennych w Ukrainie – powiedział płk Edward Chyła, komendant z CSWOT Toruń.

Kurs został podzielony na trzy części – teoretyczną, praktyczną oraz ćwiczenia sprawdzające.

– W czasie pierwszej i drugiej części szkolenia żołnierze zapoznani zostali z elementami rozpoznania, survivalu, działaniami inżynieryjno-saperskimi, pokonywaniem naturalnych przeszkód terenowych oraz zasadami planowania działań na poziomie sekcji i plutonu – informuje ppor. Krzysztof Wójcik, oficer prasowy CSWOT Toruń. – W ostatniej sprawdzającej części szkolenia Terytorialsom zostały postawione zadania z zakresu skrytego podejścia i opanowania wskazanego obiektu oraz pokonania przeszkody wodnej. Dodatkowo w ramach tej części zajęć żołnierze wykorzystali zestawy konwersyjne do broni UTM, pozwalające im na użycie specjalnej amunicji barwiącej, która znacząco zwiększyła realistykę prowadzenia działań.

Terytorialsi, biorący udział w szkoleniu, nie kryli zadowolenia z efektów przeprowadzonego kursu.

Ten kurs był przede wszystkim realnym odwzorowaniem warunków jakie można spotkać w czasie prawdziwego konfliktu zbrojnego. Wszystkie stawiane nam zadania były w pełni spójne i wymagały pełnego zaangażowania począwszy od fazy ich planowania, aż po sam koniec związany z powrotem na wyznaczone pozycje. Wiedza, jaką tu zyskałem, pozwoli mi na jeszcze lepsze przygotowanie podległych mi żołnierzy do wykonywania stawianych im zadań – podsumowuje jeden z uczestników kursu z 8 K-PBOT.

Tagged

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.