Ósmy dzień strajku nauczycieli. W Toruniu dziś strajkuje 1349 osób

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Toruński magistrat przedstawił najnowsze dane dotyczące strajku nauczycieli w naszym mieście. Dziś, czyli ósmego dnia ogólnopolskiego protestu w oświacie, do strajku przyłączyło się 1349 osób.

Jak wygląda sytuacja w toruńskich przedszkolach? Do strajku nie przyłączyły się przedszkola nr 6, 13 i 15. Spośród strajkujących 15 placówek w 13 objęto opieką dzieci: PM 1, PM 2, PM 3, PM 4, PM 5, PM 7, PM 8, PM 9, PM 10, PM 11, PM 12, PM 14 i PM 16.

Strajk nie odbywa się w Szkole Podstawowej nr 35 i Zespole Szkół Inżynierii Środowiska oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Spośród strajkujących szkół i placówek w 33 objęto opieką uczniów lub uczniowie przystąpili do egzaminu ósmoklasisty: SP 1, SP 2, SP 3, SP 4, SP 5, SP 6, SP 7, SP 8, SP 9, SP 10, SP 11, SP 13, SP 14, SP 15, SP 16, SP 17, SP 18, SP 19, SP 23, SP 24, SP 27, SP 28, SP 31, SP 32, SP 33, SP 34, III LO, VII LO, ZSM, ZS 1, ZSO 4, ZS 26, ZSPS i VIII LO.

W pracy jest obecnych 1907 nauczycieli, w tym 582 przystąpiło do pracy, 1325 strajkuje, zaś na zwolnieniach lekarskich przebywa 370 nauczycieli. W pracy jest obecnych 862 pracowników administracji i obsługi, w tym 838 przystąpiło do pracy, strajkuje 24, zaś na L4 przebywa 49 osób.

– Razem strajkuje 1349 osób, co stanowi 48,7 proc. w stosunku do obecnych w pracy, strajkujący nauczyciele stanowią 69,5 proc. obecnych w pracy nauczycieli, a pracownicy administracji i obsługi 2,8 proc. obecnych pracowników tej grupy – czytamy w komunikacie magistratu.

Jak wyglądała pierwsza część egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego? Został on przeprowadzony we wszystkich 28 szkołach podstawowych prowadzonych przez miasto.

– Wydział Edukacji Urzędu Miasta Torunia na bieżąco monitoruje sytuację związaną z organizacją egzaminów ósmoklasisty. We współpracy z dyrektorami szkół z klasami maturalnymi monitoruje również sytuację związaną z klasyfikacją końcoworoczną tych uczniów oraz zatwierdzaniem wyników klasyfikacji przez rady pedagogiczne” – informuje urząd miasta.

Tagged
Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

2 thoughts on “Ósmy dzień strajku nauczycieli. W Toruniu dziś strajkuje 1349 osób

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *