Szukają 16 strażników miejskich. Jak wygląda test sprawnościowy?

Box2 Wiadomości
fot. Łukasz Piecyk

Trwa nabór na 16 wolnych stanowisk pracy w Straży Miejskiej w Toruniu. Chodzi o stanowisko urzędnicze strażnika miejskiego. Spotkanie dla zainteresowanych zaplanowano 17 maja o godz. 9 w Powiatowym Urzędzie Pracy przy ul. Mazowieckiej 49A.

Straż Miejska w Toruniu zamierza zatrudnić 16 strażników miejskich. Osoby zainteresowane powinny złożyć aplikacje do 6 maja do godz. 15 w sekretariacie Straży Miejskiej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 157.

Co należy do zadań strażnika miejskiego? “Służba patrolowa w terenie, w przydzielonym rejonie służbowym, inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw wykroczeń i zjawisk kryminogennych, wykonywanie zadań wynikających z aktów prawa miejscowego, wypełnianie obowiązków wynikających z ustawy o strażach gminnych” – czytamy w ogłoszeniu o pracę.

Podczas pierwszego etapu naboru weryfikowane są złożone przez kandydatów dokumenty. W ramach drugiej części odbywa się test z wiedzy ogólno-społecznej. Ci, którzy uzyskują 50 proc. na 100 proc. punktów, przechodzą dalej i przechodzą weryfikację w teście sprawności fizycznej.

Wśród ćwiczeń są m.in. “brzuszki”, rzut piłką, test zwinnościowy i bieg wahadłowy. W etapie czwartym sprawdzane są predyspozycje psychologiczne kandydatów.

Z wybranymi kandydatami zostaną podpisane dwie umowy na czas określony w pełnym, 40-godzinnym wymiarze etatowym. Początkujący strażnik miejski na stanowisku aplikanta dostaje 2750 zł brutto. Może też uzyskać dodatek stażowy do wynagrodzenia zasadniczego (5-20 proc. w zależności od stażu), dodatek za pracę w nocy, premię regulaminową, trzynastkę, dodatkowe świadczenie w ramach systemu motywacyjnego i inne świadczenia wynikające z ustawy o pracownikach samorządowych.

Pracodawca zapewnia sfinansowanie szkolenia podstawowego, szkoleń specjalistycznych (w tym szkolenia obejmującego taktykę i techniki podejmowania interwencji), dostęp do ubezpieczenia grupowego na preferencyjnych warunkach. Strażnik miejski może też korzystać z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych m.in. dofinansowanie wczasów, a także kolonii lub obozów dla dzieci.

Jakie trzeba spełnić warunki? Lista jest dość długa:

 • obywatelstwo polskie,
 • korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • co najmniej wykształcenie średnie,
 • nieposzlakowana opinia,
 • stan zdrowia fizycznego i psychicznego umożliwiający zatrudnienie na danym stanowisku,
 • niekaralność za ścigane z oskarżenia publicznego i umyślnie popełnione przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
 • ukończone 21 lat,
 • odporność na stres, dyspozycyjność, poczucie odpowiedzialności, zdecydowanie i samodzielność w działaniu, umiejętność współpracy, zachowanie życzliwości w kontaktach z obywatelami, podwładnymi, przełożonymi i współpracownikami, cierpliwość, terminowość, gotowość do podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

W związku z naborem do Straży Miejskiej w Toruniu w Powiatowym Urzędzie Pracy odbędzie się także giełda pracy. Spotkanie zaplanowano 17 maja o godz. 9 w PUP przy ul. Mazowieckiej 49A (I piętro, sala nr 20).

Wojciech Giedrys
Dziennikarz, redaktor wydań "Tylko Toruń" i działów on-line serwisów tylkotorun.pl i pozatorun.pl. Od 1999 r. w Toruniu.
http://fb.me/wojciech.giedrys

1 thought on “Szukają 16 strażników miejskich. Jak wygląda test sprawnościowy?

 1. Sprawność fizyczna, chyba nie wszyscy ja zdawali te grube baby i faceci? Wystarczy pójść na starówkę i zobaczyć jak wyglądają.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *