Toruń: Wypłaty 40 zł dla osób, które przyjęły Ukraińców realizowane już bez przeszkód

Wypłaty finansowego wsparcia dla tych torunian, którzy zdecydowali się zapewnić Ukraińcom schronienie, zostały 27 kwietnia wznowione w pełnej kwocie. Wszyscy, którzy otrzymali mniejszą ilość środków, dostali już wyrównanie. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie do 19 kwietnia 2022 r. przyjęło 38 wniosków o wypłatę świadczenia 40 zł dla osób, przyjmujących Ukraińców. Przypominamy, że wypłaty świadczenia zostały jednak […]

Więcej