Bazy danych w inteligentnych miastach. Co warto o nich wiedzieć?

Nie istnieje jedna koncepcja smart city, choć we wszystkich można wyszczególnić kilka dystynktywnych cech, skupiających się wokół gospodarki, środowiska, zarządzania, codziennego życia, mobilności i ludzi. To, co łączy wszystkie modele inteligentnych miast to bazy danych, będące podstawą zintegrowanej infrastruktury teleinformacyjnej. Katarzyna Gotlibowska w swoim artykule[1] opisuje m.in. koncepcję miasta inteligentnego Cohena, w której otwarte bazy […]

Więcej