Cudzoziemcy w regionie. Kto przyjeżdża do nas pracować? [STATYSTYKA]

81 proc. wydanych zezwoleń na pracę w naszym województwie w 2018 r. dotyczyło obywateli Ukrainy. W ub.r. w regionie w porównaniu do 2017 r. nastąpił niemal czterokrotny wzrost liczby wydanych zezwoleń. Urząd Statystyczny w Bydgoszczy przedstawił dane dotyczące zezwoleń na pracę cudzoziemców w województwie kujawsko-pomorskim w 2018 r. Wydaje je wojewoda. Uprawnia ono cudzoziemca do […]

Więcej