Klucz do sukcesu smart city: Cyfryzacja administracji publicznej

Kontakt z administracją publiczną, dzięki nowoczesnym technologiom, jest szybszy, wygodniejszy, efektywniejszy, bardziej przejrzysty i tańszy. Mieszkańcy najważniejsze dla siebie sprawy mogą załatwiać elektronicznie, nie ruszając się z domu. Mieszkańcy Torunia dobrze to znają, bo w mieście od dawna funkcją usługi e-government. Rozwój nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych jest jednym z czynników, decydujących o tym, czy miasto jest […]

Więcej