Chodniki należy sprzątać – to obowiązek właścicieli nieruchomości

Wydział Gospodarki Komunalnej przypomina, że właściciele nieruchomości mają obowiązek sprzątania chodników z rożnych rodzajów zanieczyszczeń, w tym także z liści. Do utrzymania czystości na chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości są zobowiązani właściciele, użytkownicy, osoby posiadające nieruchomość w zarządzie, a także inne podmioty władające nieruchomościami. Wynika to między innymi z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w […]

Więcej