Od jutra można spodziewać się przesyłek z decyzjami podatkowymi. Kto je dostarczy?

Jutro rozpoczyna się akcja roznoszenia decyzji wymiarowych w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego na rok 2022. Decyzje będą roznoszone do mieszkań i domów mieszkańców przez pracowników Urzędu Miasta. Należy je odebrać osobiście. Osoby odbierające przesyłki proszone są o składanie czytelnych podpisów wraz z datą na potwierdzeniu odbioru. Akcja […]

Więcej