W październiku obowiązkowa deratyzacja. To obowiązek zarządców nieruchomości

Od 1 do 31 października w Toruniu trwać będzie obowiązkowa deratyzacja. Za jej przeprowadzenie odpowiedzialni są właściciele, posiadacze lub zarządzający nieruchomością. Poprzez deratyzację usunięte zostaną szczury i inne gryzonie oraz związane z nimi zagrożenia sanitarne. Jej celem jest zapobieganie chorobom, które przenoszą gryzoniem. Deratyzacja jest obowiązkowa według przepisów prawa. Obowiązek jej przeprowadzenia spoczywa na właścicielach, […]

Więcej