Będą dotacje na gromadzenie wód opadowych. Niedługo ruszy program pilotażowy

Na 19. sesji Rady Miasta przyjęto uchwałę, dotyczącą zasad udzielania dotacji celowych na działania, służące ochronie zasobów wodnych. Pilotażowy program ruszy jeszcze w tym roku, a na jego realizację zagospodarowano w budżecie 400 tys. zł. Pozyskaną dotację będzie można przeznaczyć na inwestycje w instalacje i urządzenia do gromadzenia i późniejszego wykorzystywania wód opadowych i roztopowych. […]

Więcej