Co będzie odnowione w przyszłym roku? Biuro konserwatora zabytków przyjmuje wnioski

Do końca listopada Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków działające przy urzędzie miejskim przyjmuje wnioski o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach. Prace te będą wykonane w 2022 roku. Miasto ma możliwość wspierania remontów i prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, które należą do osób […]

Więcej