Wyjątkowe firmy w trudnych czasach. Jak epidemia wpłynęła na przedsiębiorstwa społeczne?

Spółdzielnie socjalne, centra integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej czy przedsiębiorstwa społeczne to tylko kilka elementów wachlarza tzw. PES-ów. Ekonomia społeczna wytwarza nie tylko przychody do budżetów tych przedsiębiorstw, ale przede wszystkim zmienia życiorysy swoich pracowników, którzy na drapieżnym rynku pracy byli na przegranej pozycji. W trudnych pandemicznych czasach wiele z nich musiało się przekwalifikować lub […]

Więcej