Emeryci i renciści będą mogli więcej zarobić. Zwiększono limity

Limity zarobkowe dla rencistów i emerytów, którzy nie osiągnęli powszechnego wieku emerytalnego zostaną zwiększone od 1 czerwca. Przychód nie będzie mógł przekroczyć 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Emeryci i renciści mogą dorabiać do swoich emerytur i rent, ale muszą pamiętać o limitach dodatkowych przychodów, jeżeli nie chcą uszczuplić wysokości swoich świadczeń emerytalnych. Przekroczenie tych limitów […]

Więcej