Skonieczka: Potrzeb jest więcej niż środków [WYWIAD]

Z Marcinem Skonieczką, ekonomistą i samorządowcem, rozmawia Arkadiusz Włodarski. W jaki sposób powstaje zadłużenie jednostki samorządowej? Planując budżet na kolejny rok, w pierwszej kolejności należy zadbać o to, aby planowane dochody bieżące były wyższe od wydatków bieżących. Nadwyżka, która powstaje, wykorzystywana jest na realizację inwestycji i obsługę zadłużenia. Zwykle jednak potrzeby inwestycyjne są większe niż […]

Więcej