Tak się zmieniał Toruń. Zdjęcia satelitarne od 1984 r. Widać Skarpę w budowie i…

W Google Earth można oglądać zdjęcia satelitarne wykonane na przestrzeni 32 lat. Widać na nich m.in. budowę Rubinkowa III, autostrady i trasy poligonowej wokół miasta czy drugiego mostu drogowego.  Niestety, Toruń jest już jednym z nielicznych dużych miast w Polsce, które nie mają w Google Maps swojej trójwymiarowej wersji. Najnowszą mapę Torunia możemy znaleźć […]

Więcej