Bezpłatne porady psychologiczne przez telefon. Kiedy można uzyskać pomoc?

Toruński Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie zaprasza do skorzystania z bezpłatnego, telefonicznego wsparcia psychologicznego. Cały czas jest również dostępna linia Działu Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego MOPR. Wsparcie można uzyskać w następujących terminach: psychoterapia (tel.: 501-813-490) poniedziałki: 06:30-11:00 czwartki: 06:30-12:00, psychoterapia uzależnień (tel.: 789-237-298) od poniedziałku do piątku w godzinach 16:00-20:00. Ponadto, Dział Interwencji Kryzysowej i […]

Więcej