Smart City w Polsce. Jak wypadamy na tle zagranicy?

We wdrażaniu rozwiązań z zakresu Smart City Polska wciąż ma wiele do nadrobienia względem miast zachodnich. Choć miasta takie jak Warszawa czy Wrocław regularnie łapią się do światowych rankingów, to próżno szukać ich w ścisłej czołówce. Przeszkodą w rozwoju są zarówno finanse, jak i niedobór specjalistów, a nawet uregulowania prawne.  Koncepcja Smart City szczególnie w […]

Więcej